WYKAZ PRAKTYK DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE STUDIÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI  

DRUKI DEKLARACJI NA PRAKTYKI 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I stopnia 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia II stopnia 

zarządzanie systemami bezpieczeństwa 

PEDAGOGIKA – PROFIL PRAKTYCZNY (DLA EDYCJI, KTÓRE ROZPOCZĘŁY NAUKĘ OD PAŹDZIERNIKA 2017 R.)
PEDAGOGIKA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 

LOGISTYKA