WYKAZ PRAKTYK DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE STUDIÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI  

DRUKI DEKLARACJI NA PRAKTYKI 


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I stopnia 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia II stopnia 

zarządzanie systemami bezpieczeństw


ADMINISTRACJA  (od grupy 184)

administracja publiczno-samorządowa  


LOGISTYKA – studia I stopnia