WYKAZ PRAKTYK DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE STUDIÓW 


DRUKI DEKLARACJI NA PRAKTYKI 


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I stopnia 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia II stopnia 

zarządzanie systemami bezpieczeństwa


ADMINISTRACJA  

administracja publiczno-samorządowa

E-Administracja-Menedżer administracji


LOGISTYKA – studia I stopnia 


ZARZĄDZANIE

Zarządzanie inżynierią logistyki

zarządzanie przedsiębiorstwem


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Finanse i rachunkowość w biznesie

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cz. II śródroczna wychowawczo-dydaktyczna