WYKAZ PRAKTYK DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE STUDIÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI  

DRUKI DEKLARACJI NA PRAKTYKI 


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia I stopnia 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia II stopnia 

zarządzanie systemami bezpieczeństw


ADMINISTRACJA  

administracja publiczno-samorządowa

e-administracja


LOGISTYKA – studia I stopnia