Czujesz się przywódcą, ale chcesz przygotować się do pełnienia funkcji menedżera?
Chcesz nauczyć się prawidłowych nowoczesnych technik zarządzania firmą?
– kierunek Zarządzanie o profilu praktycznym jest dla Ciebie