Koło naukowe studentów ŁSW2024-04-24T13:44:41+02:00

Serdecznie zapraszamy 27 kwietnia o godz. 11:00 na wykład otwarty z mgr Dariuszem Wojciechowskim!

 

2 grudnia 2023 roku odbyło się zebranie koła naukowego ŁSW w Żarach na którym odbyły się wybory władz.

Podczas spotkania zostały wybrane władze koła naukowego na rok akademickim 2023/24 roku,

 • przewodniczącym został Tomasz Oleksiewicz  
 • w-ce przewodniczącą Małgorzata Chrenowicz
 • sekretarz Marta Gładkowska

Podczas zebrania ustalono plan działania na bieżący miesiąc oraz termin spotkania na kolejne spotkanie w dniu 16 grudnia o godzinie 11 pokój nr. 206, zapraszamy.

 

W uczelni działa koło naukowe ŁSW w Żarach.

W roku akademickim 2022/23 roku odbyły się trzy  spotkania organizacyjne członków koła, podczas których podjęte zostały następujące kwestie:

 • Reaktywacja Koła Naukowego Studentów ŁSW w Żarach oraz wybór nowych władz Koła

Omówienie kwestii organizacyjnych i kierunków działań Koła Naukowego Studentów ŁSW na rok akademicki 2022/2023, ze szczególnym uwzględnieniem cyklicznie już realizowanych działań o charakterze merytorycznym oraz charytatywnym.

 

Wykłady otwarte, zorganizowane w ramach Koła naukowego:

 • Czy kryzys rodziny… Reinterpretacja sytuacji współczesnej rodziny – wykład otwarty dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska
 • W planie wykład otwarty dr hab. Jerzego Leszkowicz-Baczyńskiego prof. UZ na temat „Patologie w nauce”.

Aktywność naukowa i społeczna:

 • Organizacja marszu przeciwko przemocy wobec dzieci dotyczącego śmierci „Kamilka z Częstochowy”
 • Organizacja spotkania dotyczącego „Depresji wśród nastolatków”. Wprowadzenie wraz z prezentacją przedstawiły studentki ŁSW Katarzyna Urbanowicz, Sabina Ptasińska Aneta Michalską-Śrutwa
 • Organizacja spotkania dotyczącego „Handlu ludźmi w Polsce oraz na świecie i sposobów przeciwdziałania temu procederowi”. Wprowadzenie studentka ŁSW Agata Zyga.
 • Spotkanie online na temat „Niepełnosprawność. Szanse życiowe osób z niepełną sprawnością”. Spotkanie wraz z prezentacją przygotowała studentka ŁSW Agnieszka Górczyńska
 • Spotkanie online na temat „Wpływu mediów społecznościowych na młodzież”. Spotkanie wraz z prezentacją poprowadziły studentki ŁSW Emilia Wągiel i Karolina Rzepiel

Działalność charytatywna na rzecz wskazanych wcześniej instytucji:

 • Akcja zbierania dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku materiałów plastycznych przydatnych do terapii zajęciowej.

 

 

W roku akademickim 2019/2020 roku odbyły się trzy  spotkania organizacyjne członków koła, podczas których podjęte zostały następujące kwestie:

 • Omówienie kwestii organizacyjnych i kierunków działań Koła Naukowego Studentów ŁSW na rok akademicki 2019/2020, ze szczególnym uwzględnieniem cyklicznie już realizowanych działań o charakterze charytatywnym
 • Dyskusja nad kolejnymi etapami projektowanych badań absolwentów ŁSW
 • Przygotowanie kolejnych wystaw w Galerii INCYDENT

Wykłady otwarte, zorganizowane w ramach Koła naukowego:

 • Socjo-logicznie o skandalu w sztuce – dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska ŁSW

Aktywność naukowa i społeczna:

Organizacja zajęć z arteterapii dla członków Koła oraz zainteresowanych studentów z elementami szkolenia w tej materii

Organizacja wystawy zatytułowanej FRAGMENTACJA Ireneusza Solarka, Galeria INCYDENT,

Organizowanie spotkań dla studentów ŁSW dotyczących sztuki współczesnej w ramach Galerii INCYDENT mieszczącej się ŁSW (spotkania te odbywały się systematycznie, zawsze po wernisażu artystów wystawiających prace w Galerii INCYDENT)

Działalność charytatywna na rzecz wskazanych wcześniej instytucji:

Pola Nadziei – kampania jesienna (zbieranie na środków na rzecz Hospicjum polegające na sprzedaży otrzymanych cebulek żonkili, a następnie ich sadzeniu.

Coroczna akcja Świąteczna Paczka dla dzieci z oddziału dziecięcego Szpitala na Wyspie w Żarach

Działalność w ramach akcji WOŚP – zbieranie środków na rzecz fundacji.

 • Organizacja Balu Studenta i Absolwenta, na którym prowadzona byłą akcja charytatywna na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Działalność Koła została zawieszona w marcu 2020 roku związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, ogłoszeniem lockdownu i zawieszeniem tradycyjnej formy zajęć.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW ŁSW W ŻARACH 2016 – 2020

Reaktywacja Koła Naukowego Studentów ŁSW nastąpiła w 2016 – opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska. Do Koła należy około 30 – 41 studentów (liczba ta waha się w zależności od liczby studentów kończących studia w ŁSW), rekrutujących się ze wszystkich kierunków studiów. Do podstawowych zadań  (zgodnie         z przyjętym regulaminem) należy:

 • proponowanie studentom spotkań, podczas których podejmowane są i poddawane pod dyskusję najważniejsze        problemy o charakterze społecznym , edukacyjnym i kulturowym
 • rozwijanie zainteresowań studentów ważnych dla nich dziedzinach
 • zapraszanie specjalistów z różnych dziedzin
 • organizowanie wykładów otwartych

Zorganizowane w ramach koła wykłady otwarte:

 • Człowiek jako istota społeczna – wykład w ramach Dni Otwartych ŁSW dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska ŁSW Żary 11.03. 2017r.
 • Rewitalizacja w wielkiej skali. Przykład Detroit – dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński Prof.UZ 4.05.2017r.
 • Człowiek w społeczeństwie ponowoczesnym – dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska ŁSW Żary 13.01.2018r.
 • Współczesne koncepcje rewitalizacji i ich praktyczne zastosowanie – dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński Prof. UZ 12.05.2018
 • Spotkanie autorskie dotyczące misji Stowarzyszenia Żar Serca – Marzenie, działanie, efekt. Ewa Kołodziejczyk przedstawicielka fundacji dzieci głuchych i niedowidzących 10.02.2019r.
 • Wyuczona bezradność w świetle badań psychologicznych – dr Danuta Banaszak ŁSW Żary 23.03.2019r.
 • Psychoonkologia w służbie osób z chorobą nowotworową – Małgorzata Wawrzynkowska współpracująca z fundacją Ewy Minge Black Butterflies, 11.05.2019
 • Socjo-logicznie o skandalu w sztuce – dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska  ŁSW Żary 22.02.2020r.

Organizacja akcji charytatywnych:

 • Szlachetna Paczka na rzecz dzieci ze szpitala na Wyspie w Żarach 2016
 • organizacja paczek świątecznych dla dzieci ze szpitala na Wyspie w Żarach 2017r.
 • akcja charytatywna na rzecz hospicjum 2018 r.
 • co roczna organizacja charytatywnego Czekoladowego Balu (dla studentów i pracowników ŁSW), podczas którego zbierane są cegiełki dla dzieci z rodzi ubogich, przerwana z powodu pandemii 1.02.2020r.
 • Organizacja Drzwi Otwartych w ŁSW Żary 2017 oraz 2018 rok
 • Podjęcie dyskusji nad projektem badań Dróg życiowych absolwentów ŁSW 2020. Projekt przerwana z powodu pandemii 1.02.2020r.
 • Organizowanie spotkań dla studentów ŁSW dotyczących sztuki współczesnej w ramach Galerii INCYDENT mieszczącej się ŁSW (spotkania te odbywały się systematycznie, zawsze po wernisażu artystów wystawiających prace w Galerii INCYDENT) 2018 – 2020
 • Zorganizowanie zajęć z arteterapii dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska 12.01.2020 r

Kilka słów o opiekunie Koła Pani dr Żywi Leszkowicz-Baczyńskiej

dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska skończyła socjologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam także uzyskała stopień dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Po studiach podjęła pracę w Instytucie Socjologii UAM, by po roku przenieść się do Zielonej Góry, do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która dziesięć lat później uzyskała status Uniwersytetu. Jej zainteresowania w ów czesnym czasie koncentrowały się na sytuacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Wraz z rozwojem naukowym zajęła się problematyką transgraniczności na terenach zachodniej Polski, studiami z zakresu gender, uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Za swą działalność naukową otrzymała kilka nagród rektorskich, a za działalność na rzecz studentów Medal Komisji Edukacji Narodowej. Przez dwie kadencje zasiadała w jury Konkursu im. Floriana Znanieckiego organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na najlepszą pracę magisterską w Polsce zakresu socjologii. Wielokrotnie nominowana była w różnych plebiscytach na najlepszego wykładowcę. Jednocześnie podjęła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa i grafiki warsztatowej. W swoim dorobku ma ponad dwadzieścia wystaw zbiorowych i indywidualnych, jest laureatką kilku konkursów, w tym,
w Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Obecnie, od wielu już lat, pracuje w Łużyckiej Szkole Wyższej w Żarach. Założyła też na terenie uczelni Galerię sztuki Incydent jako kuratorka, zorganizowała dziesięć wystaw z udziałem artystów posiadających dobrze ugruntowaną pozycję poza granicami Polski.


Przejdź do góry