Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON

Projekt „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” projektu polega na stworzeniu jednego systemu (opartego  na programie komputerowym), który obejmować będzie wszystkie działania proponowane przez PCPR, OPS, PUP adresowane do osób niepełnosprawnych. Administratorem tej ogromnej bazy danych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, który udostępni informacje innym instytucjom (PUP, OPS) śledzącym ścieżkę osoby niepełnosprawnej, Projekt zakłada przeprowadzenie badań wśród osób niepełnosprawnych metodą spisu powszechnego. Ankieterzy odwiedzą każde gospodarstwo, będą pytać czy mieszka w nim osoba niepełnosprawna i jeżeli zastaną tam taką osobę, przeprowadzą z nią wywiad. Rzetelne odpowiedzi pozwolą stworzyć pełną bazę danych dotyczącą potrzeb, barier, oczekiwań osób niepełnosprawnych związanych z edukacją, zatrudnieniem, kontaktami ze społecznością, terapią itp. Projekt polega na zaproszeniu  osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w działaniach projektowych  w formie:  wsparcia coacha, doradcy zawodowego, ciekawych warsztatów, szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych, dotacji na ich założenie dla najlepszych absolwentów tych szkoleń. Projekt przewidujemy również wiele ciekawych zajęć integrujących społecznie m.in. podpatrzonych w Dani

Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju wszystkich pokoleń

Projekt „Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju wszystkich pokoleń” jest skierowany do osób, które w przyszłości chcą zajmować się wychowywaniem i edukacją najmłodszych. Projekt zakłada wyposażenie przyszłych nauczycieli i nauczycielki nauczania przedszkolnego i początkowego w konkretne przydatne umiejętności służące inspirowaniu dziecka w jego badawczej przygodzie podczas usamodzielniania się i poznawaniu świata.

Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej

Projekt „Kadry gospodarki dla edukacji zawodowej” adresowany jest do osób czynnych zawodowo, którzy nie są nauczycielami ale wiążą swoją przyszłą karierę z zawodem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Adresowany jest także do absolwentów wyższych szkół technicznych, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Przyjazny urzędnik

Celem projektu jest zainicjowanie procesu nowoczesnego zarządzania w urzędach administracji samorządowej opartego na zasadzie partnerstwa w relacjach: urzędnik – klient.

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń oraz studiów podyplomowych dla urzędników z urzędów gmin i starostw powiatowych: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Gmina Bogdaniec, Gmina Bytnica, Gmina Dąbie, Gmina Maszewo, a także wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w urzędzie Gminy Bogdaniec.

W ramach projektu „Przyjazny urzędnik” realizowane są studia podyplomowe – Doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi realizowanymi w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach.

Termomodernizacja budynku Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Pszennej 2 w Żarach

Termomodernizacja budynku Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Pszennej 2 w Żarach w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Celem projektu jest wzrost świadomości mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie roli sektora ekonomii społecznej w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez szkolenia o charakterze biznesowo – społecznym, zainicjowanie promocji wolontariatu w sektorze ekonomii społecznej, zaszczepienie idei pomocniczości wśród studentów, ponadto dzięki realizacji projektu promowane będą partnerstwa międzysektorowe oparte o działania dla dobra społecznego w powiązaniu z narzędziami i systemami ekonomicznymi funkcjonującymi w gospodarce rynkowej.