UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SPOTKANIA ORGANIZACYJNE DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA ODBĘDĄ SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU: 

30.09.2022 r. (piątek)

godzina 15.30 – studia I stopnia na kierunkach Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

godzina 16.30 – studia I stopnia na kierunkach Administracja oraz Finanse i rachunkowość

godzina 17.30 – studia I stopnia na kierunkach Zarządzanie  oraz Logistyka

01.10.2022 r. (sobota)

godzina 9.00 – studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

godzina 10.00 – studia II stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Pedagogika oraz Administracja

godzina 11.30 – studia podyplomowe w zakresie Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu