Opiekun praktyk Pani mgr Urszula Komarnicka  będzie pełniła dyżury w następujących terminach:
Semestr I – zimowy
Zjazd Data
II 10 października 2020
III 24 października 2020
IV 14 listopada 2020
V 28 listopada 2020
VI 12 grudnia 2020
VII 9 stycznia 2021
VIII 23 stycznia 2021
IX 6 lutego 2021
X 20 lutego 2021
XI 27 lutego 2021
w godzinach od  9.00-13.00 , pokój numer 11. 
Sprawy związane z praktykami będą załatwiane wyłącznie w wyżej wymienionych terminach.