Opiekun praktyk Pani mgr Urszula Komarnicka  będzie pełniła dyżury w następujących terminach:
17.11.2018
01.12.2018
12.01.2018
26.01.2019
09.02.2019
23.02.2019
w godzinach od  9.00-13.00