Opiekun praktyk Pani mgr Urszula Komarnicka  będzie pełniła dyżury w następujących terminach:
Semestr I-zimowy
Zjazd Data
V 19 listopada 2022
VI 03 grudnia 2022
VII 17 grudnia 2022
VIII 14 stycznia 2023
IX 28 stycznia 2023
X 11 lutego 2023
XI 18 lutego 2023
Semestr II-letni
Zjazd Data
I 04 marca 2023
II 18  marca 2023
III 01 kwietnia 2023
IV 15 kwietnia 2023
V 22 kwietnia 2023
VII 13 maja 2023
VIII 27 maja 2023
IX 03 czerwca 2023
X 17 czerwca 2023
XI 01 lipca 2023
w godzinach od  9.00-13.00 , pokój numer 11. 
Sprawy związane z praktykami będą załatwiane wyłącznie w wyżej wymienionych terminach.