Opiekun praktyk Pani mgr Urszula Komarnicka  będzie pełniła dyżury w następujących terminach:
Zjazd Data
II 26 marca 2022
IV 09 kwietnia 2022
V 23 kwietnia 2022
VI 07 maja 2022
VIII 28 maja 2022
X 11 czerwca 2022
XI 02 lipca 2022
w godzinach od  9.00-13.00 , pokój numer 11. 
Sprawy związane z praktykami będą załatwiane wyłącznie w wyżej wymienionych terminach.