AKADEMICKIE BIURO KARIER ŁWSH

Zaprasza:
od poniedziałku – do piątku
tel. 697142287
e-mail – lwsh@wp.pl
ul. Pszenna 2B, 68-200 Żary


Co to jest ABK?

Akademickie Biuro Karier jest to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z póź. zmianami).

W ABK znajdziesz

  • dodatek do Gazety Lubuskiej- Praca
  • dodatek do Gazety Wyborczej- Praca
  • dodatek do Rzeczpospolitej- Moja Kariera
  • Tygodnik Powiatowy
Informacje o szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

Będziesz mógł także skorzystać z komputera z dostępem do Internetu :

  • by napisać lub poprawić swoje dokumenty aplikacyjne
  • by wysłać aplikacje do pracodawców
  • by szukać pracy w Internecie aby poszukać informacji o firmach , które Cię interesują

ANKIETA ABK 

AKTUALNE OFERTY PRACY

Pracownik produkcji

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier w godzinach przyjęć studentów, bądź telefonicznie pod nr tel. 697142287