Holding Edukacyjny Sp. z o.o. jest firmą powstałą w 2012 r., będącą organem prowadzącym placówki oświatowe takie jak: Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie, ERUDIO Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krotoszynie oraz Łużycką  Szkołę Wyższą im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach. Ponadto Holding Edukacyjny współpracuje z Centrum Rozwoju Kompetencji, znajdujące się w Pleszewie.

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy jest szkołą niepubliczną z prawami szkoły publicznej, kształcącą młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Szkoła organizuje we współpracy z Środowiskowym Hufcem Pracy przyuczenie zawodowe. Z kolei Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy zawodowej. Nauka w Liceum jest bezpłatna, a zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. W Łużyckiej Szkole Wyższej realizowane są studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe na kierunku pedagogika, logistyka, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz bezpieczeństwo narodowe. Centrum Rozwoju Kompetencji to ośrodek szkoleniowy, zajmujący się realizacją ponad 50 kursów i szkoleń z zakresu m.in. spawania, maszyn roboczych, informatyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zakresem działania placówki jest także pozyskiwanie funduszy europejskich.

Osobą scalającą funkcjonowanie wymienionych instytucji jest Waldemar Kula, Prezes Zarządu Holdingu Edukacyjnego. Pleszewski przedsiębiorca to człowiek sukcesu. Inżynier magister posiadający Certyfikat Kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika, Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego ECDL i absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w placówkach oświatowych. Blisko 20 – letnie doświadczenie w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego potwierdza jego zdolności w zarządzaniu i komunikacji.

Założyciel  Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy

z siedzibą w Żarach  mgr inż. Waldemar Kula