Logistyka (lic.)

//Logistyka (lic.)
Logistyka (lic.)2018-07-18T19:57:55+00:00

Logistyka

Specjalności

Chcesz wybrać jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów????

Interesują Ciebie techniczne aspekty przemieszczania materiałów i produktów???

– kierunek logistyka o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku logistyka

Studia na kierunku logistyka o profilu praktycznym pozwolą Tobie na ukształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Będziesz zdolny do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zadań logistycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego. Przy podejmowaniu decyzji będziesz uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi.

W ramach kierunku Logistyka znajdziesz w Naszej ofercie Studia dualne, które przeznaczone są dla osób chcących w przyszłości zrobić karierę w logistyce i osiągnąć znaczący sukces zawodowy. Studia dualne polegają na ścisłej współpracy Uczelni, Ciebie jako Studenta oraz firmy partnerskiej. Jako przyszły Student przez dziewięć tygodni zdobywasz wiedzę teoretyczną na zajęciach dydaktycznych – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach – a przez kolejne dziewięć tygodni pracujesz na stażu w jednej z renomowanych firm logistycznych, zdobywając w ten sposób doświadczenie, niezwykle cenione dzisiaj na rynku pracy. Po ukończeniu studiów Uczelnię opuszczasz w pełni już ukształtowany, wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również masz doświadczenie praktyczne.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Logistyka ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku logistyka. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, centrach logistycznych, firmach spedycyjnych, firmach transportowych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy