Ważna zmiana w dofinansowaniu do kosztów kształcenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że w programie PFRON „Aktywny samorząd”, który umożliwia dofinansowanie do nauki dla studentów z niepełnosprawnościami zaszła w tym roku bardzo ważna zmiana, polegająca na umożliwieniu składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim. Nabór wniosków w systemie
SOW [1] ruszy 1 marca 2024 r.
Masz lekki stopień niepełnosprawności? Też możesz złożyć wniosek na dofinansowanie do nauki! [2]

„Aktywny samorząd” w 2024 roku [3]

—————————————————————————————————————————————————————————–

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

  • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
  • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07.

Kto może zostać beneficjentem wypożyczalni?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś
    (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON.
    Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
  • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

Wyjaśnienie:

Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Na liście technologii dostępnej (xlsx 14 KB) znajdziesz informację, które technologie wymagają takiego zlecenia.

Link do filmu instruktażowego w sprawie Wypożyczalni technologii wspomagających:  
https://www.youtube.com/watch?v=o7BQVRKPLo8

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

Więcej szczegółów:

Program pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” (docx 32