Ostatnia aktualizacja 10.10.2022

tytuł  imię  nazwisko  data  godzina  uwagi 
 dr Stanisław Hałabura

– 1 i 3 piątek każdego      miesiąca

od 13.00 do 14.00 na uczelni
dr Henryk Łukasiewicz

– od 29.10.2022 r co drugi tydzień sobota

od 17.00 do 18.00 na uczelni
mgr Klaudia Furtak

– od 16.10.2022 co dwa tygodnie w soboty

od 17.30 do 18.30 na uczelni
mgr Marcin Banaś

– 1 tydzień każdego m-ca -wtorek

od 13.30 do 14.30 na uczelni
dr Jan Adamkiewicz

– dwa razy w m-cu w piątki zjazdowe

od 19.00 do 21.00 na uczelni
mgr Przemysław Naworol

– w środy co drugi tydzień

od 15.00 do 17.00 telefonicznie
 dr Tadeusz Kowalski

– w czwartki

od 17.30 do 18.30 online
dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska

– co dwa tygodnie w poniedziałki

od 18.00 do 19:00 online
mgr Celina Sygutowska

– w każdy piątek

od 14.00 do 15.00 na uczelni/online