ZARZĄDZENIE  REKTORA ŁUŻ YCKIEJ    SZKOŁY    WYŻSZEJ  IM. J. B. SOLFY W    Ż ARACH NR  56/04  

( Z   DNIA   28.05.2021)

w sprawie  organizacji roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie  § 17 ust. 6,  § 18 ust. 1 pkt. 1 i 13 Statutu ŁSW oraz § 12  ust. 3  Regulaminu Studiów w ŁSW  w Żarach  ustalam poniższy  ramowy podział roku akademickiego  2021/2022

Studia stacjonarne

I semestr  (zimowy)

 1. Okres zajęć – od 1 października 2021 r. do  28  stycznia 2022 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2021 r. do  2 stycznia 2022 r.;
 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 31 stycznia 2022  do  11  lutego 2022 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2.11.2021 r.;
 5. Przerwa międzysemestralna : od 14  lutego 2022 r.  do  18 lutego  2022 r.
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: od 21 lutego 2022 r.
  do 28  lutego  2022 r.

II  semestr (letni)

 1. Okres zajęć – od  21 lutego  2022 r.   do  17 czerwca 2022 r.
 2. Przerwa świąteczna od 14 kwietnia   2022 r.  do 19 kwietnia  2022 r.;
 3. Letnia sesja egzaminacyjna – od 20 czerwca 2022 r. do  1 lipca 2022 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2 maja 2022 r.
 5. Wakacje letnie – od  2 lipca  2022 r. (połączone z realizacją praktyk zawodowych);
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa –  od 2 września  do 27 września  2022 r.

Plan zjazdów na studiach niestacjonarnych

 w roku akademickim 2021/2022

Semestr I – zimowy Semestr II – letni
Zjazd Data Zjazd Data
I 01 – 03 października 2021 I 04 – 06 marca 2022
II 08 – 10 października 2021 II 18 – 20 marca 2022
III 22 – 24 października 2021 III 25 – 27 marca 2022
IV 05 – 07 listopada 2021 IV 08 – 10 kwietnia 2022
V 19 – 21 listopada 2021 V 22 – 24 kwietnia 2022
VI 03 – 05 grudnia 2021 VI 06 – 08 maja 2022
VII 17 – 19 grudnia 2021 VII 21 – 22 maja 2022
VIII 14 – 16 stycznia 2022 VIII 27 – 29 maja 2022
IX 28 – 30 stycznia 2022 IX 10 – 12 czerwca 2022
X 11 – 13 lutego 2022 X 24 – 26 czerwca 2022
XI 25 – 27 lutego 2022 XI 01 – 03 lipca 2022

Egzaminy  i zaliczenia  na studiach niestacjonarnych (zaocznych) będzie można uzyskiwać  w trakcie poszczególnych semestrów,  w ramach tzw. sesji ciągłej. Przewiduje się  ponadto następujące  terminy  poprawkowych  sesji egzaminacyjnych dla słuchaczy studiów niestacjonarnych (zaocznych):  po zakończeniu zajęć  w semestrze zimowym, w dniach  28 lutego – 6 marca 2022  roku oraz po zakończeniu zajęć w semestrze letnim,  w dniach:  2 września -27 września 2022 roku.__________________________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE REKTORA ŁUŻYCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  IM. J. B. SOLFY W ŻARACH NR  36/04   ( Z   DNIA   27.04.2020)

w sprawie  organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie  § 18 ust. 1 pkt. 13 Statutu ŁSW  oraz  § 12  ust. 3  Regulaminu Studiów w ŁSW  w Żarach  ustalam poniższy  ramowy podział roku akademickiego  2020/2021 w ŁSW

Studia stacjonarne

I semestr  (zimowy)

 1. Okres zajęć – od 1 października 2020 r. do  29  stycznia 2021 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 r. do  3 stycznia 2021 r.;
 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 30 stycznia 2021 do  14  lutego 2021 r.;
 4. Przerwa międzysemestralna : od 15  lutego 2021 r.  do  17 lutego  2021 r.
 5. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: od 22 lutego 2021 r.  do 28 lutego  2021 r.
 6. W dniach 28 i 29 stycznia 2021 r. zajęcia realizowane wg planu środowego.
 7. Dzień wolny od zajęć: 2 listopada 2020 r.

II  semestr (letni)

 1. Okres zajęć – od  22 lutego  2021 r.   do  15 czerwca 2021 r. (zajęcia w dniu 15 czerwca 2021 r. wg. planu czwartkowego);
 2. Przerwa świąteczna od 1 kwietnia   2021 r.  do 6 kwietnia  2020 r.;
 3. Letnia sesja egzaminacyjna – od 16 czerwca 2021 r. do  30 czerwca  2021 r.;
 4. Wakacje letnie – od  1 lipca  2021 r.
 5. Sesja egzaminacyjna poprawkowa –  od 6 września  do 24 września  2021 r.

Plan zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

Semestr I – zimowy Semestr II – letni
Zjazd Data Zjazd Data
I 25-27 września 2020 I 5-7 marca 2021
II 9-11 października 2020 II 19-21 marca 2021
III 23-25 października 2020 III 9-11 kwietnia 2021
IV 13-15 listopada 2020 IV 23-25 kwietnia 2021
V 27-29 listopada 2020 V 7-9 maja 2021
VI  11-13 grudnia 2020 VI 21-23 maja 2021
VII  8-10 stycznia 2021 VII 28-30 maja 2021
VIII 22-24 stycznia 2021 VIII 11-13 czerwca 2021
IX 5-7 lutego 2021 IX 18-20 czerwca 2021
X 19-21 lutego 2021 X 25-27 czerwca 2021
XI 26-28 lutego 2021 XI 2-4 lipca 2021

Egzaminy  i zaliczenia  na studiach niestacjonarnych (zaocznych) będzie można uzyskiwać  w trakcie poszczególnych semestrów,  w ramach tzw. sesji ciągłej. Przewiduje się  ponadto następujące  terminy  poprawkowych  sesji egzaminacyjnych dla słuchaczy studiów niestacjonarnych (zaocznych):  po zakończeniu zajęć  w semestrze zimowym, w dniach  1-6 marca 2021  roku oraz po zakończeniu zajęć w semestrze letnim,  w dniach:  10-25 września 2021 roku.