ZARZĄDZENIE  REKTORA ŁUŻYCKIEJ SZKOŁY  WYŻSZEJ  IM. J. B. SOLFY W  ŻARACH NR 13/05   

(z dnia 23 maja 2022 roku)

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Na podstawie § 17 ust. 6, § 18 ust. 1 pkt. 1 i 13 Statutu oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Studiów ŁSW w Żarach, zarządzam organizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 według poniższego harmonogramu:

 Studia stacjonarne

I semestr  (zimowy)

 1. Okres zajęć: od 1 października 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r.;
 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 30 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2023 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2.11.2022 r.;
 5. Przerwa międzysemestralna: od 14 lutego 2023r. do 18 lutego 2023r.
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: 21-28 lutego 2023r.

II  semestr (letni)

 1. Okres zajęć: od 21 lutego 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 6 kwietnia do 12 kwietnia 2023 r.;
 3. Letnia sesja egzaminacyjna: od 19 czerwca do 1 lipca 2023 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2 maja 2023 r.;
 5. Wakacje letnie: od 2 lipca 2023r. (połączone z realizacją praktyk zawodowych);
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: 2-19 września 2023 r.

Studia niestacjonarne 

Plan zjazdów w roku akademickim 2022/2023

Semestr I – zimowy Semestr II – letni
Zjazd Data Zjazd Data
I 30 września – 02 października 2022 I 03 – 05 marca 2023
II 14 – 16 października 2022 II 17 – 19 marca 2023
III 28 – 30 października 2022 III 31 marca – 02 kwietnia 2023
IV 04 – 06 listopada 2022 IV 14 – 16 kwietnia 2023
V 18 – 20 listopada 2022 V 21 – 23 kwietnia 2023
VI 02 – 04 grudnia 2022 VI 05– 07 maja 2023
VII 16 – 18 grudnia 2022 VII 12 – 14 maja 2023
VIII 13 – 15 stycznia 2023 VIII 26 – 28 maja 2023
IX 27 – 29 stycznia 2023 IX 02 – 04 czerwca 2023
X 10 – 12 lutego 2023 X 16 – 18 czerwca 2023
XI 17 – 19 lutego 2023 XI 30 czerwca – 02 lipca 2023

 Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) mogą zdawać egzaminy oraz uzyskiwać zaliczenia w trakcie poszczególnych semestrów, w ramach tzw. sesji ciągłej.

Ponadto przewiduje się następujące terminy poprawkowych sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

 • po zakończeniu zajęć w semestrze zimowym, w dniach 27 lutego – 6 marca 2023r.
 • oraz po zakończeniu zajęć w semestrze letnim, w dniach 4 – 22 września 2023r.

 


ZARZĄDZENIE  REKTORA ŁUŻYCKIEJ    SZKOŁY    WYŻSZEJ  IM. J. B. SOLFY W    ŻARACH              NR  56/04  ( Z   DNIA   28.05.2021) w sprawie  organizacji roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie  § 17 ust. 6,  § 18 ust. 1 pkt. 1 i 13 Statutu ŁSW oraz § 12  ust. 3  Regulaminu Studiów w ŁSW  w Żarach  ustalam poniższy  ramowy podział roku akademickiego  2021/2022

Studia stacjonarne

I semestr  (zimowy)

 1. Okres zajęć – od 1 października 2021 r. do  28  stycznia 2022 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2021 r. do  2 stycznia 2022 r.;
 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 31 stycznia 2022  do  11  lutego 2022 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2.11.2021 r.;
 5. Przerwa międzysemestralna : od 14  lutego 2022 r.  do  18 lutego  2022 r.
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: od 21 lutego 2022 r.
  do 28  lutego  2022 r.

II  semestr (letni)

 1. Okres zajęć – od  21 lutego  2022 r.   do  17 czerwca 2022 r.
 2. Przerwa świąteczna od 14 kwietnia   2022 r.  do 19 kwietnia  2022 r.;
 3. Letnia sesja egzaminacyjna – od 20 czerwca 2022 r. do  1 lipca 2022 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2 maja 2022 r.
 5. Wakacje letnie – od  2 lipca  2022 r. (połączone z realizacją praktyk zawodowych);
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa –  od 2 września  do 27 września  2022 r.

Plan zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022

Semestr I – zimowy Semestr II – letni
Zjazd Data Zjazd Data
I 01 – 03 października 2021 I 04 – 06 marca 2022
II 08 – 10 października 2021 II 18 – 20 marca 2022
III 22 – 24 października 2021 III 25 – 27 marca 2022
IV 05 – 07 listopada 2021 IV 08 – 10 kwietnia 2022
V 19 – 21 listopada 2021 V 22 – 24 kwietnia 2022
VI 03 – 05 grudnia 2021 VI 06 – 08 maja 2022
VII 17 – 19 grudnia 2021 VII 21 – 22 maja 2022
VIII 14 – 16 stycznia 2022 VIII 27 – 29 maja 2022
IX 28 – 30 stycznia 2022 IX 10 – 12 czerwca 2022
X 11 – 13 lutego 2022 X 24 – 26 czerwca 2022
XI 25 – 27 lutego 2022 XI 01 – 03 lipca 2022

Egzaminy  i zaliczenia  na studiach niestacjonarnych (zaocznych) będzie można uzyskiwać  w trakcie poszczególnych semestrów,  w ramach tzw. sesji ciągłej. Przewiduje się  ponadto następujące  terminy  poprawkowych  sesji egzaminacyjnych dla słuchaczy studiów niestacjonarnych (zaocznych):  po zakończeniu zajęć  w semestrze zimowym,    w dniach  28 lutego – 6 marca 2022  roku oraz po zakończeniu zajęć w semestrze letnim,  w dniach:  2 września -27 września 2022 roku

__________________________________________________________________________________________________________________________________