ZARZĄDZENIE  REKTORA ŁUŻYCKIEJ SZKOŁY  WYŻSZEJ  IM. J. B. SOLFY W  ŻARACH NR 36/05   

(z dnia 23 maja 2023 roku)

w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024

Na podstawie § 17 ust. 6, § 18 ust. 1 pkt. 1 i 13 Statutu oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Studiów ŁSW w Żarach, zarządzam organizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 według poniższego harmonogramu:

Studia stacjonarne

I semestr  (zimowy)

 1. Okres zajęć: od 2 października 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.;
 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 29 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 r.;
 4. Dni wolne od zajęć: 30 – 31 października 2023 r.;
 5. Przerwa międzysemestralna: od 12 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r.
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: 21-29 lutego 2024 r.

II  semestr (letni)

 1. Okres zajęć: od 1 marca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.;
 3. Letnia sesja egzaminacyjna: od 24 czerwca do 5 lipca 2024 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2 maja 2024 r., 31 maja 2024 r.;
 5. Wakacje letnie: od 6 lipca 2024 r. (połączone z realizacją praktyk zawodowych);
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: 10 – 27 września 2024 r.

Studia niestacjonarne 

Plan zjazdów w roku akademickim 2023/2024

Semestr I – zimowy Semestr II – letni
Zjazd Data Zjazd Data
I 29 września – 01 października 2023 I 01– 03 marca 2024
II 13 – 15 października 2023 II 15 – 17 marca 2024
III 27 – 29 października 2023 III 05 – 07 kwietnia 2024
IV 17 – 19 listopada 2023 IV 19 – 21 kwietnia 2024
V 24 – 26 listopada 2023 V 26 – 28 kwietnia 2024
VI 01 – 03 grudnia 2023 VI 10 – 12 maja 2024
VII 15 – 17 grudnia 2023 VII 24 – 26 maja 2024
VIII 12 – 14 stycznia 2024 VIII 07 – 09 czerwca 2024
IX 26 – 28 stycznia 2024 IX 21 – 23 czerwca 2024
X 02 – 04 lutego 2024 X 28 – 30 czerwca 2024
XI 16 – 18 lutego 2024 XI 05 – 07 lipca 2024

 

Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) mogą zdawać egzaminy oraz uzyskiwać zaliczenia w trakcie poszczególnych semestrów, w ramach tzw. sesji ciągłej.

Ponadto przewiduje się następujące terminy poprawkowych sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

 • po zakończeniu zajęć w semestrze zimowym, w dniach 19 lutego – 29 lutego 2024 r.
 • oraz po zakończeniu zajęć w semestrze letnim, w dniach 10 – 27 września 2024 r.

____________________________________