Chcesz zdobyć wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne potrzebne do pracy z dziećmi? 

– kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest dla Ciebie!

Charakterystyka kierunku pedagogika

Jednolite studia magisterskie na prezentowanym kierunku, zapewnią Tobie zdobycie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej połączonej z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.

Kierunek ten pozwoli Ci na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania
i nauczania – uczenia się. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia i wyjaśniania procesów wychowania, kształcenia i opieki nad dzieckiem oraz dowiesz się jak diagnozować potrzeby oraz wspomagać w rozwoju dziecko w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Studia te pozwolą Tobie na wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Jako przyszły nauczyciel przedszkola i szkoły uzyskasz pełne kwalifikacje do podejmowania działań na rzecz rozwoju dziecka w zmiennym i dynamicznym kontekście, zawsze rozumiejący nauczycielskie zadanie jako tworzenie dziecku środowiska – przestrzeni lub oferty dla rozwoju.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskasz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) i możesz być zatrudniony na stanowiskach:

–  nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III);

– nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych;

– opiekuna w żłobku i w  klubie dziecięcym.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Forma studiów

Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII VIII IX X
stacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%