Administracja

Administracja2018-07-15T22:22:31+00:00

Administracja

Specjalności

Rekrutacja

Opłaty

Chcesz poznać jak funkcjonuje państwo, unia europejska oraz gospodarka?
Chcesz nauczyć się prawidłowej interpretacji przepisów i wydawania decyzji,
a także rozwiązywania problemów i nie boisz się wyzwań ???
– kierunek Administracja o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku Administracja:

Studia na kierunku Administracja o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowedo bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Będziesz również posiadał umiejętność dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, przygotowania projektów aktów prawnych różnego szczebla, a także będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Administracja o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb administracji publicznej i samorządowej kraju, ale i także w administracji międzynarodowej, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku Administracja. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku specjalisty w administracji lub kierownika niższego i średniego szczebla administracji w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatne i korporacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, instytucje non profit oraz urzędy państwowe i samorządowe, instytucje bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, kancelarie prawne i banki. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy