Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach oferuje kształcenie na studiach jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich), oraz podyplomowych. W ramach dostępnych kierunków, kandydaci mogą wybrać zarówno kierunki ścisłe, jak i humanistyczne.

Podstawą tworzonych programów zajęć, niezależnie od studiowanego kierunku, jest stawianie na ich praktyczny charakter. Umożliwia to przyszłym absolwentom, poza zdobyciem niezbędnej wiedzy także i pozyskanie niezbędnych umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w wykonywanych zawodach. Ponadto, silny nacisk kładziony jest na komunikację, zarówno z otoczeniem, jak i w samym miejscu pracy.

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi dostępnych kierunków studiów.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach oferuje kształcenie na studiach jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich), oraz podyplomowych. W ramach dostępnych kierunków, kandydaci mogą wybrać zarówno kierunki ścisłe, jak i humanistyczne.

Podstawą tworzonych programów zajęć, niezależnie od studiowanego kierunku, jest stawianie na ich praktyczny charakter. Umożliwia to przyszłym absolwentom, poza zdobyciem niezbędnej wiedzy także i pozyskanie niezbędnych umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w wykonywanych zawodach. Ponadto, silny nacisk kładziony jest na komunikację, zarówno z otoczeniem, jak i w samym miejscu pracy.

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi dostępnych kierunków studiów.

Z NAMI ŁATWIEJ

Na co możesz liczyć jako student.

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW IOS.
Jest, to przyznawana forma pomocy polegająca na specjalnym trybie organizacji kształcenia, skierowana jest do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych. Pozwala na: indywidualne ustalenie sposobów realizacji efektów kształcenia przewidzianych dla danego modułu (indywidualne ustalenie terminów zajęć, wcześniejsze wychodzenie z zajęć, opuszczanie niektórych zajęć etc.); indywidualne ustalenie terminu i sposobu weryfikacji efektów kształcenia (egzaminów, zaliczeń). Student, który uzyskał zgodę rektora na IOS, nie musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach na zasadach ogólnych. Musi jednak ustalić z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne sposób uczestnictwa i zaliczenia tych modułów/zajęć.

STUDIOWANIE PRZEDMIOTÓW UJĘTYCH W PLANIE WYŻSZEGO SEMESTRU/ROKU.

To idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy, na szybszym ukończeniu nauki. Student, który uzyskał zgodę na studiowanie przedmiotów ujętych w planie wyższego semestru/roku ustala z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne sposób zaliczenia tych modułów/zajęć.

E-NAUKA

Studiując w ŁSW możesz zaoszczędzić swój czas i pieniądze. Uczelnia posiada własną platformę edukacyjną dzięki której zajęcia odbywać się będą w systemie hybrydowym – piątki i niedziele on-line, w soboty stacjonarnie na Uczelni. Platforma edukacyjna to również łatwy dostęp do materiałów  dydaktycznych.

URLOPY

W sytuacji, kiedy student z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, ma prawo wnioskować o urlop. Zazwyczaj powodem korzystania z tego uprawnienia jest ograniczona zdolność studenta do uczestniczenia w zajęciach związana z ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Urlop pozwala na legalne zaniechanie udziału w zajęciach, a następnie powrót i kontynuację studiów. Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, udzielany na okres krótszy niż semestr, lub urlop długoterminowy (na semestr lub rok).

Logo ŁSW w Żarach

Łużycka Szkoła Wyższa

im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

Budynek Szkoły

O UCZELNI

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach (poprzednio Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach) rozpoczęła swoją działalność 2 marca 2004 roku. Jej założycielem był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. W grudniu 2015 roku nastąpiła zmiana Założyciela Uczelni z ZDZ w Zielonej Górze na Holding Edukacyjny Sp. z o.o. w Pleszewie.

Uczelnia zlokalizowana jest w stolicy polskich Łużyc, w Żarach. Miasto jak i szerszy region, znajduje się w granicach obecnego województwa lubuskiego, graniczącego od zachodu z Brandenburgią i Saksonią.

czytaj więcej