Z POWER-em do pracy!

Deklaracja udziału w projekcie

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach realizuje projekt pt. „Z POWERem do pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.25-08-K05/21
Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-05-31
Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie

Celem Projektu pn. „Z POWERem do pracy!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia  przez 164 osoby, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP; w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, w tym osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary.

Wsparcie jest skierowane do osób, spełniających łącznie warunki:

  • w wieku 15-29 lat (do dnia 30 urodzin)
  • pozostających bez pracy tj. do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
  • zamieszkujących województwo lubuskie.

W ramach projektu pn. „Z POWERem do pracy!”” realizowane są poniższe działania:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Poradnictwo/doradztwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże
  • Stypendia szkoleniowe i stażowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Szkolenia zawodowe dostosowane są do zdiagnozowanego zapotrzebowania i potencjału Uczestników projektu  oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy.

Rekrutacja do projektu trwa i odbywa się w sposób otwarty i ciągły.

Budżet projektu wynosi 2 013 920  zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 913 224 zł.

BIURO PROJEKTU

Łużycka Szkoła Wyższa, ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary,
Kontakt: e-mail: lsw@lsw.edu.pl
numer telefonu : 68 363 00 55 , kom. 603 407 005
Biuro Projektu otwarte od poniedziałku do piątku : od 9.00 do 15.00

Efekty pracy kursantek „Kompleksowy kurs kosmetyczny: stylizacja i zdobienie paznokci; stylizacja i przedłużanie rzęs” 16.01.2023

Efekty pracy kursantek „Kompleksowy kurs kosmetyczny: stylizacja i zdobienie paznokci; stylizacja i przedłużanie rzęs”

Harmonogram szkolenia od 12.12.2022 do 23.01.2023

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – „Kompleksowy kurs kosmetyczny: stylizacja i zdobienie paznokci; stylizacja i przedłużanie rzęs”. Prosimy uczestników o zapoznanie się.

Harmonogram wsparcia doradztwa zawodowego w dniu 13.09.2022

Harmonogram szkolenia od 25.10.2022 do 09.11.2023

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – „Makijaż- Wizaż połączone ze stylizacją brwi, henną”. Prosimy uczestników o zapoznanie się.

Harmonogram-wsparcia-Makijaż – Wizaż połączone ze stylizacją brwi henną”