Przewodniczącym Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów jest Pani Żaneta Migas – studentka studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w specjalności Resocjalizacja (NL150)