Praca Dyplomowa2024-04-18T11:14:36+02:00

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B.Solfy nr 12/05 z dnia 10.05.2022 wsprawie wymagań dotyczących pisania, składania i obrony prac dyplomowych na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w ŁSW

Załączniki do Zarządzenia Rektora

Zał. nr 1 – Standardy obowiązujące w pracy dyplomowej
Zał. nr 2 –  Strona tytułowa pracy dyplomowej
Zał. nr 3 – Oświadczenie studenta nr 1
Zał. nr 4 – Oświadczenie studenta nr 2
Zał. nr 5 – Oświadczenie promotora

data aktualizacji 23.05.2022 r.

Przejdź do góry