• Założyciel ŁSW – mgr inż. Waldemar Kula
  • Rektor ŁSW – dr Roman Maciej Józefiak
  • Kanclerz ŁSW – mgr Agnieszka Maj 
  • Prorektor – dr hab. Zbigniew Bujkiewicz prof. ŁWSH 

Członkowie Senatu ŁSW

  • dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska
  • dr Tadeusz Kowalski
  • mgr Urszula Komarnicka
  • Agnieszka Górczyńska  
  • Agnieszka Jabłońska