• Założyciel ŁSW – mgr inż. Waldemar Kula
  • Rektor ŁSW – dr inż. Marek Laskowski
  • Prorektor ŁSW – prof. dr hab. Wiesław Jamrożek
  • Kanclerz ŁSW – mgr Agnieszka Maj 
  • Dziekan Wydziału Studiów Społeczno-Ekonomicznych – dr Danuta Chmielewska-Banaszak

Członkowie Senatu ŁSW

  • dr hab. Bogdan Idzikowski prof. ŁWSH 
  • dr hab. Zbigniew Bujkiewicz prof. ŁWSH 
  • dr Grzegorz Popow
  • mgr Urszula Komarnicka
  • Żaneta Migas
  • Beata Najdek