Studia Licencjackie Łużycka Szkoła Wyższa

Studia licencjackie, czyli studia I stopnia trwają sześć semestrów. Pozwalają one na uzyskanie tytułu zawodowego licencjata (potocznie zwanego niepełnym wyższym), odpowiednika angielskiego bachelor. Uzyskanie tego tytułu jest wystarczające w przypadku podjęcia pracy, gdzie wymaganym jest ze strony pracodawców posiadanie wykształcenia wyższego. Jeżeli planujesz rozwój swojej kariery i chcesz podnieść swoje kwalifikacje, to sprawdź ofertę Łużyckiej Szkoły Wyższej. Oferujemy sześć kierunków studiów licencjackich. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi.