Ogłoszenia2023-09-22T13:05:25+02:00

UWAGA OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Spotkania organizacyjne odbędą się dnia 29.09.2023 r. (piątek) w sali 109 (I piętro) w następujących godzinach:

godzina 16.00 – studia I stopnia: Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie, Logistyka, Administracja

godzina 17.00 – studia I stopnia i jednolite studia mgr: Finanse i Rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

godzina 18.00 – studia II stopnia: Administracja, Logistyka, Bezpieczeństwo Narodowe, Pedagogika

Prosimy wszystkich o obecność.


UWAGA STUDENCI
obrony prac dyplomowych odbędą się w dniach 05.07.2023 oraz 06.07.2023 wg poniższego harmonogramu

harmonogram obron prac dyplomowych 


Dzień dobry przedstawiamy Państwu możliwość udziału w projekcie „Trenuj jak żołnierz” w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Zapraszamy do zapoznania się i prosimy o udostępnienie.
Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.
„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule.
Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.
Pierwszy etap, który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie rozpocznie się w 6-7 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca.
W trakcie trwania szkolenia jednostka wojskowa zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie.
Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy, czyli 130 zł za każdy szkolenia
Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.
Zapisy poprzez stronę internetową https://trenujjkzolnierz.wp.mil.pl, bądź bezpośrednio do jednostki drogą telefoniczną bądź mailową.
10 Brygada Kawalerii Pancernej
e-mail: 10bkpanc.rzecznik@ron.mil.pl
tel. 261 685 033

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B.Solfy nr 12/05 z dnia 10.05.2022 wsprawie wymagań dotyczących pisania, składania i obrony prac dyplomowych na studia pierwszego                  i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w ŁSW

Załączniki do Zarządzenia Rektora

Zał. nr 1 – Standardy obowiązujące w pracy dyplomowej
Zał. nr 2 –  Strona tytułowa pracy dyplomowej
Zał. nr 3 – Oświadczenie studenta nr 1
Zał. nr 4 – Oświadczenie studenta nr 2
Zał. nr 5 – Oświadczenie promotora

data aktualizacji 23.05.2022 r.


WYDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Karty okresowych osiągnięć  studenta będą wydawane starostom roku/grup ćwiczeniowych:

  • w semestrze letnim od 10 czerwca bieżącego roku akademickiego,
  • w semestrze zimowym od 10 grudnia bieżącego roku akademickiego, w punkcie obsługi studenta

Karty okresowych osiągnięć studenta otrzymają osoby, które rozliczyły się finansowo względem uczelni.

Karty okresowych osiągnięć studenta odbierają starości grup
po okazaniu listy studentów zawierającej upoważnienie do odbioru.
Lista upoważniająca powinna zawierać: imię i nazwisko, nr albumu,
oraz podpis studenta (druk do pobrania w gablocie przed punktem obsługi studenta).

Studenci zobowiązani są  przekazać dowody wpłaty (do wglądu) i ksero dowodu wpłaty za ostatnią ratę starostom  grup w celu usprawnienia pracy dziekanatu.
Upoważnienie dla starostów doc

NUMER KONTA UCZELNI

Wpłaty za naukę można dokonywać na niżej podany nr konta.

Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach
ul. Pszenna 2b
68-200 Żary

32 9672 0008 0136 5171 2000 0004

Przejdź do góry