Ogłoszenia2024-04-18T08:22:32+02:00

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B.Solfy nr 12/05 z dnia 10.05.2022 wsprawie wymagań dotyczących pisania, składania i obrony prac dyplomowych na studia pierwszego                  i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w ŁSW

Załączniki do Zarządzenia Rektora

Zał. nr 1 – Standardy obowiązujące w pracy dyplomowej
Zał. nr 2 –  Strona tytułowa pracy dyplomowej
Zał. nr 3 – Oświadczenie studenta nr 1
Zał. nr 4 – Oświadczenie studenta nr 2
Zał. nr 5 – Oświadczenie promotora

data aktualizacji 23.05.2022 r.


WYDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Karty okresowych osiągnięć  studenta będą wydawane starostom roku/grup ćwiczeniowych:

  • w semestrze letnim od 10 czerwca bieżącego roku akademickiego,
  • w semestrze zimowym od 10 grudnia bieżącego roku akademickiego, w punkcie obsługi studenta

Karty okresowych osiągnięć studenta otrzymają osoby, które rozliczyły się finansowo względem uczelni.

Karty okresowych osiągnięć studenta odbierają starości grup
po okazaniu listy studentów zawierającej upoważnienie do odbioru.
Lista upoważniająca powinna zawierać: imię i nazwisko, nr albumu,
oraz podpis studenta (druk do pobrania w gablocie przed punktem obsługi studenta).

Studenci zobowiązani są  przekazać dowody wpłaty (do wglądu) i ksero dowodu wpłaty za ostatnią ratę starostom  grup w celu usprawnienia pracy dziekanatu.
Upoważnienie dla starostów doc

NUMER KONTA UCZELNI

Wpłaty za naukę można dokonywać na niżej podany nr konta.

Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach
ul. Pszenna 2b
68-200 Żary

32 9672 0008 0136 5171 2000 0004

Przejdź do góry