Logistyka

Logistyka2018-07-17T18:45:19+00:00

Logistyka

Specjalności

Chcesz wybrać jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów???

Interesują Ciebie techniczne aspekty przemieszczania materiałów i produktów???

– kierunek Inżynier logistyk o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku logistyka inżynierska:

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka pozwolą Tobie posiąść wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabyć umiejętności menedżerskich. Ponadto będziesz posiadał umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Będziesz zdolny do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zadań logistycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego. Przy podejmowaniu decyzji będziesz uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi. Samodzielnie będziesz rozwiązywał problemy w sferze logistycznej w przedsiębiorstwie stosując przy tym metody inżynierskie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Logistyka inżynierska ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku logistyka. Uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera w zakresie logistyki, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy