Chcesz wybrać jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów???
Interesują Ciebie techniczne aspekty przemieszczania materiałów i produktów???
– kierunek Inżynier logistyk o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku logistyka inżynierska:

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka pozwolą Tobie posiąść wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabyć umiejętności menedżerskich. Ponadto będziesz posiadał umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Będziesz zdolny do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zadań logistycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego. Przy podejmowaniu decyzji będziesz uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi. Samodzielnie będziesz rozwiązywał problemy w sferze logistycznej w przedsiębiorstwie stosując przy tym metody inżynierskie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Logistyka inżynierska ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku logistyka. Uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera w zakresie logistyki, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Efekty uczenia się na studiach I stopnia kierunek Logistyka 

W ramach kierunku Logistyka inżynierska przygotowaliśmy dla Ciebie specjalność:

1. Inżynieria procesów logistycznych

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu podstaw logistyki i zarządzania, zarządzania łańcuchem dostaw, procesów logistycznych, transportu, komputerowego wspomagania procesu wytwarzania CAD/CAM , grafiki komputerowej, inżynierii transportu wewnętrznego, metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych, zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych, inżynierii przepływu towarów zwrotnych, zarządzania flotą transportową, towaroznawstwa, rachunkowości finansowej, logistyki produkcji, logistyki dostaw, ekonomiki transportu, inżynierii logistyki miejskiej, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa transportowego międzynarodowego, prawa celnego, kosztów logistyki materiałów i wyrobów, społecznej odpowiedzialności w biznesie.

2. Inżynieria procesów magazynowania

Logistyka procesów magazynowania to specjalność skierowana przede wszystkim do osób chcących związać zawodową przyszłość z dynamicznie rozwijającą się branżą logistyczną. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności: projektowania magazynów, systemów informatycznych w procesach magazynowych, organizacje prac magazynowych, a także marketing usług logistycznych. Ponad to poznasz obsługę dokumentacji magazynowania, planowania, koordynowania i organizowania czynności magazynowych w centrach logistycznych i magazynach oraz współpracy z środowiskiem międzynarodowym. Dzięki nim posiądziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej jako kierownicy magazynu, specjaliści ds. organizacji procesu dostaw, specjaliści ds. logistyki i dystrybucji lub właściciele międzynarodowych przedsiębiorstw logistycznych, spedycjach lub usługowych.

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
  • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
  • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Logistyka, studia I stopnia – inżynierskie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/

opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85/200 2200 2200 2200 2200 2250 2250 2400

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty 0%