W dniu 5 lipca na Uczelni było gwarno i trochę nerwowo Naszymi Studenci, denerwowali się przed egzaminem dyplomowym !!! Najważniejszy moment na studiach. Obronili się absolwenci Bezpieczeństwa Narodowego I i II stopnia, Finansów i Rachunkowości I stopnia, Zarządzania I stopnia oraz Administracja I stopnia.

Gratulujemy wszystkim dyplomantom👏👏👏 Teraz tylko zasłużone wakacje!!!

W dniu 17 czerwca kolejni studenci świętowali ukończenie nauki. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

W dniach 20 i 21 kwietnia 2023 roku Nasi Studenci z Logistyki drugiego stopnia oraz z Bezpieczeństwa Narodowego pierwszego stopnia obronili prace dyplomowe ! Z tej okazji życzymy dużo satysfakcji z osiągniętego sukcesu.

GRATULUJEMY ‼️

 21 kwietnia 2023 r. w hali Powiatowego Centrum Sportu w Żarach odbyła się XVIII edycja Targów Edukacyjnych, które otworzyli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Tegoroczne Targi Edukacyjne. Targi zgromadziły liczną rzeszę przyszłych absolwentów.

31 marca odwiedziło Naszą Uczelnię wielu gości zarówno Instytucji,  jak i przyszłych studentów. Podczas Drzwi Otwartych można było uczestniczyć w zorganizowanych przez Naszych Wykładowców zajęciach, a także skorzystać z słodkiego poczęstunku oraz wojskowej grochówki.

W sposób szczególny dziękujemy również Instytucjom, które uświetniły ten szczególny dzień :

📌 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

📌 Placówce Straży Granicznej w Tuplicach

📌 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu

📌 43 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Świętoszowie

📌 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

📌 PKO Bankowi Polskiemu Oddział w Żarach

📌 Powiatowej Policji w Żarach

📌 Bankowi Spółdzielczemu w Iłowej

W dniu 31 marca Panie z Koła Naukowego Studentów ŁSW w Żarach przekazały materiały artystyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.

S

Bardzo dziękujemy za Wasze Dobre Serca!

16 lutego 2023 r. na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Żarach Pani Celina Sygutowaska i Aneta Michalska-Śrutwa uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym ” Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2023″

Spotkanie dotyczyło finansowania projektu Młodzieżowych Rad działających przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz projektu samorządów uczniowskich i studenckich.
Spotkanie rozpoczęła Wicestarosta Małgorzata Issel, która powitała zaproszonych gości oraz przybliżyła zebranym ideę i genezę powstania Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego.
W rozmowach spotkania uczestniczyli: Poseł RP Jacek Kurzępa, który objął patronat nad projektem na Ziemi Lubuskiej, Członek Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Jachimowicz, radny Rady Miejskiej w Żarach Tadeusz Płóciennik, Zarząd Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, opiekunowie samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Głównym celem Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

10 luty 2023 roku Targi Edukacji w Zgorzelcu

W dniu 3 grudnia mieliśmy zaszczyt wysłuchać gościnnego wykładu prof. Bogusława Liberadzkiego dla studentów kierunku logistyka.

Pan Profesor przybliżył słuchaczom zagadnienia dotyczące Logistyki w perspektywie zmian w gospodarce UE i geopolityce.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.

Nominacja 24 październik 2022 roku.

Z przyjemnością informujemy, że Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach została zgłoszona do nagrody Uczelnia Roku w wielkim Plebiscycie
Edukacyjnym, który w województwie lubuskim jest prowadzony przez „Gazetę Lubuską”. 😃
Dziękujemy !

Mamy zaszczyt powiadomić Państwa, że 10 października 2022 został podpisany List Intencyjny.

Informujemy, że odbyło się spotkanie przedstawicieli: Zespołu Szkół Budowlanych i Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach. Celem spotkania, które odbyło się z inicjatywy dyrekcji ZSB, było podpisanie listu intencyjnego o współpracy obu instytucji. Jego kulminacją było uroczyste podpisanie listu przez Panią dyrektor ZSB mgr Agnieszkę Świątkowską i rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej, dr n. hum. Romana Macieja Józefiaka. Następnie zebrani wysłuchali wykładu Pań Marty Nebeling i Karin Petrie, które reprezentowały instytucję Das Berufsforderungswerk der Bauindustrie Berlin – Brandenburg. Wykład dotyczył głównie kierunków budownictwa i jego rozwoju w różnych dziedzinach przemysłu budowlanego. Dzięki temu rozwiązaniu, jak i współpracy z uczelnią, Zespół Szkół Budowlanych będzie w niedalekiej przyszłości w stanie rozwinąć skrzydła i poszerzyć kompetencje swoich uczniów.

23 września 2022

W dniu dzisiejszym nasi Studenci studiów z Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej i Wychowania Przedszkolnego oraz Resocjalizacji uzyskali tytuł magistra! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Jarmark Michała 2022 w Żaganiu i święto Czarnej Dywizji! Byliśmy tam! Od 9 do 11 września 2022 r.

Przez trzy dni braliśmy udział w Dniach Żar 2022 r.

Nasze stoisko odwiedziła wielu byłych, obecnych i przyszłych studentów.

2 lipca 2022 roku Nasi Studenci zdawali najważniejszy egzamin w trakcie studiów, prace dyplomowe bronili studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Pedagogika.

25.06.2022 r. odbyło się Uroczyste Absolutorium

25.06.2022 r. odbyło się Uroczyste Absolutorium. Podczas symbolicznej uroczystości, studenci ostatniego roku, ubrani w tradycyjne togi i birety, otrzymali pamiątkowe tablo. Przyszli absolwenci, którzy wyróżnili się działalnością na rzecz Uczelni zostali nagrodzeni przez Panią Kanclerz oraz Pana Rektora.
Drodzy Absolwenci! Pamiętajcie, że możecie patrzeć dalej niż sięga horyzont.
Życzymy dalszych sukcesów!

Obsługa studenta z niepełnosprawnością, szkolimy się dla Was!

Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” kolejne szkolenie w ramach projektu Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans. 25 maja 2022

5 marca 2022 r. Społeczność Łużyckiej Szkoły Wyższej przyłącza się do protestu przeciwko wojnie i wyraża solidarność z zaatakowaną Ukrainą.

  

W dniu 28 grudnia 2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zostało podpisane porozumienie o współpracy między Łużycką Szkołą Wyższą im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach reprezentowaną przez Pana dr Romana Józefiaka – Rektora ŁSW a Powiatem Żarskim, reprezentowanym przez Starostę Pana Józefa Radziona oraz Panią Wicestarostę Małgorzatę Issel.

Strony wyraziły chęć nawiązania szeroko pojętej współpracy, między innymi w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności współpracy Łużyckiej Szkoły Wyższej z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.
Zawarte porozumienie jest wyrazem intencji stron dotyczących zawarcia umowy Partnerskiej o współpracy
w obszarze edukacji na poziomie wyższym w Powiecie Żarskim.
Efektem porozumienia ma być między innymi:
• Uczestnictwo w spotkaniach zespołu tworzącego pakiety edukacyjne dla kierunku „Administracja” do pracy w systemie hybrydowym.
• Współpraca z Łużycką Szkołą Wyższą w zakresie przyjęcia na pilotaż praktyki studenckiej lub stażu studentów kierunku „Administracja”.
• Uczestnictwo w tworzeniu modelowego programu i zasad zapewnienia jakości praktyk zawodowych dla kierunku „Administracja” celem zaspokojenia realnych potrzeb rynku pracy.
• Uczestnictwo w opracowaniu modelu kompetencji zawodowych studentów kierunku „Administracja” studiujących w Łużyckiej Szkole Wyższej.
Mamy nadzieję, że współpraca zaowocuje wysoko wykwalifikowaną kadrą przygotowaną merytorycznie do pracy w administracji.

Z nami zajęcia nigdy nie są nudne!

Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie?-czyli zajęcia z Zarządzania projektami. Studenci Zarządzania i Logistyki realizują swoje projekty- u nas na zajęciach nie ma nudy.

Gratulujemy !

Pan mgr Marcin Banaś objął stanowisko Kierownika Katedry Administracji, zarządzania, finansów i rachunkowości. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Obrona prac dyplomowych.

Listopad 2022 Obrona pracy dyplomowej to wielkie święto w życiu Studenta – gratulujemy i życzymy samych sukcesów, radości i osiągnięcia zamierzonych celów.

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

„Gaudeamus igitur” zabrzmiało kolejny raz w Naszej Uczelni. 23 października 2021 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.
Studentom, którzy w tym roku wkraczają na akademicką drogę, życzymy by wybrane kierunki spełniły oczekiwania i nadzieje oraz wielu zawodowych, edukacyjnych i naukowych sukcesów.

Egzaminy dyplomowe z Bezpieczeństwa Narodowego i Pedagogiki.

23 września 2021 roku.
Ostatnie egzaminy dyplomowe studentek II stopnia studiów z Bezpieczeństwa Narodowego!
Oraz studentek II stopnia studiów z Pedagogiki uzyskały tytuł magistra! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.