Chcesz kontynuować studia na drugim stopniu?
Chcesz poszerzać i doskonalić swoje umiejętności i kompetencje pedagogiczne, a może przekwalifikować się?
– kierunek pedagogika na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym jest dla Ciebie!