Pedagogika

Pedagogika2018-07-18T19:30:37+00:00

Pedagogika

Specjalności

Chcesz  uczestniczyć w kształceniu nowych pokoleń,  pracować z dziećmi i młodzieżą, rozwijać i poszerzać swoje  umiejętności i kompetencje pedagogiczne???

–  kierunek pedagogika o profilu praktycznym jest dla Ciebie!

Charakterystyka kierunku pedagogika

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym     pozwolą Tobie uzyskać tytułu licencjata. Studiując pedagogikę realizujesz cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną szkolną i pozaszkolną w różnych  środowiskach  i grupach  wiekowych. Realizowany program kształcenia na  tym kierunku  pozwoli Tobie  zdobyć – poza ogólną kulturą  humanistyczną – wiedzę teoretyczną ogólnopedagogiczną,  socjologiczną i psychologiczną, ale przede wszystkim kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością pedagogiczną.  Zdobywana w toku studiów wiedza i praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne są weryfikowane i ugruntowywane podczas  praktyki zawodowej.

Ukończone przez  Ciebie studia pierwszego stopnia  na kierunku pedagogika zapewnią  uzyskanie dobrych podstaw teoretycznych, praktycznych i metodycznych do kontynuowania kształcenia  na drugim stopniu, bądź też w ramach studiów podyplomowych, które  także są dla Ciebie przygotowane w ofercie Łużyckiej Szkoły Wyższej.

Perspektywy zawodowe dla Ciebie

W zależności od wybranej specjalności będziesz mógł  pracować  w placówkach resortu edukacji (zwłaszcza w przedszkolach i szkołach podstawowych, poradniach, szkołach specjalnych, specjalnych  ośrodkach szkolno – wychowawczych),  w zakładach aktywizacji zawodowej i firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w sądach,  jednostkach resocjalizacyjnych       i penitencjarnych.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy