Biblioteka Uczelniana Łużyckiej Szkoły Wyższej

gromadzi księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk społecznych – pedagogiki , bezpieczeństwa narodowego, administracji i zarządzania, logistyki, finansów i rachunkowości, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zbiory są sukcesywnie uzupełniane z uwzględnieniem
realizowanych nowych kierunków. Księgozbiór liczy obecnie ponad 13 tys. woluminów i jest udostępniany na zasadach określonych w regulaminie bibliotecznym. Biblioteka uczelniana w ostatnim czasie wzbogaciła się o wiele pozycji z Pedagogicznej Biblioteki w Żaganiu oraz Biblioteki w Lubsku.
W roku akademickim 2014/2015 Biblioteka ŁSW uzyskała dostęp do naukowych baz danych w ramach programu finansowanego przez MNiSW – Wirtualna Biblioteka Nauki. Zasoby baz Wirtualnej Biblioteki Nauki są udostępnianie pracownikom i studentom ŁSW z komputerów znajdujących się na terenie Uczelni. Bazy zawierają pełne teksty, abstrakty oraz cytowania. Aktualnie do dyspozycji są trzy bazy: Elsevier, Springer oraz Web of Knowledge. Biblioteka posiada dostęp do Academica. Jest to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Biblioteka gromadzi i udostępnia prace dyplomowe studentów, publikacje wydawane przez ŁSW oraz pozyskane czasopisma takie jak „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, Bezpieczeństwo Narodowe, Zeszyty Łużyckie, Logistyka, Probacja i wiele innych. Biblioteka posiada czytelnię z 16 miejscami czytelniczymi i dostępem do internatu.

Bibliotekarz:

mgr Celina Sygutowska
tel. 68 363 00 55
e-mail: c.sygutowska@lsw.edu.pl
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, w każdą sobotę zjazdową od godziny 8.00 do 17.30

Regulamin biblioteki


Serdecznie dziękujemy wykładowcom i studentom, którzy przekazali w darowiźnie  cenne i pomocne pozycje do biblioteki ŁSW im. Jana Benedykta Solfy w Żarach.
Wszystkim darczyńcom życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.