Podziękowania !!!

Serdecznie dziękujemy wykładowcą i studentom, którzy przekazali w darowiźnie  cenne i pomocne pozycje do biblioteki ŁSW.
Wszystkim darczyńcom życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI ŁSW w Żarach

Biblioteka uczelniana ŁSW im Jana Benedykta Solfy jest czynna:

– w każdą zjazdową sobotę od godziny 8.00-17.30
– w ciągu tygodnia od godziny 8.00-16.

 

Biblioteka Uczelniana Łużyckiej Szkoły Wyższej gromadzi księgozbiór obejmujący
literaturę z zakresu nauk społecznych – pedagogiki , bezpieczeństwa narodowego,
administracji i zarządzania, logistyki, finansów i rachunkowości, pedagogiki
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zbiory są sukcesywnie uzupełniane z uwzględnieniem
realizowanych nowych kierunków.
Księgozbiór liczy obecnie ponad 13 tys. woluminów i jest udostępniany na zasadach
określonych w regulaminie bibliotecznym.
Biblioteka uczelniana w ostatnim czasie wzbogaciła się o wiele pozycji z Pedagogicznej
Biblioteki w Żaganiu oraz Biblioteki w Lubsku.
W roku akademickim 2014/2015 Biblioteka ŁSW uzyskała dostęp do naukowych baz
danych w ramach programu finansowanego przez MNiSW – Wirtualna Biblioteka
Nauki. Zasoby baz Wirtualnej Biblioteki Nauki są udostępnianie pracownikom                                                                           i studentom ŁSW z komputerów znajdujących się na terenie Uczelni. Bazy zawierają
pełne teksty, abstrakty oraz cytowania. Aktualnie do dyspozycji są trzy bazy: Elsevier,
Springer oraz Web of Knowledge. Biblioteka posiada dostęp do Academica. Jest to
darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych
Biblioteki Narodowej.
Biblioteka gromadzi i udostępnia prace dyplomowe studentów, publikacje wydawane
przez ŁSW oraz pozyskane czasopisma takie jak „Bezpieczeństwo Wewnętrzne ,
Narodowe, Zeszyty Łużyckie, Logistyka, Probacja i wiele innych.
Biblioteka posiada czytelnię z 16 miejscami czytelniczymi i dostępem do internatu..
Bibliotekę prowadzi Kustosz Biblioteczny Celina Sygutowska

Bibliotekarz :
mgr Celina Sygutowska- pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem
przedszkolnym ,kustosz biblioteczny.
Podjęcie pracy w Państwowym Przedszkolu w Sieniawie Żarskiej w 1984r.
Rozpoczęci pracy w Gminnej Bibliotece w Bieniowie 1992r
Pracownik Biblioteki Szkolnej w latach 2008-2014
Pracownik biblioteki ŁSW od 2017

ZARZĄDZENIE REKTORA ŁSW IM.J. B. SOLFY Z SIEDZIBĄ W ŻARACH NR 40/04

REGULAMIN BIBLIOTEKI