GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI ŁWSH

Biblioteka ŁWSH czynna jest w następujących terminach 

Styczeń Luty Marzec
13.01.2017 piątek 17.00 – 18.00 02.02.2017 czwartek 15.30 – 17.30 03.03.2017 piątek 17.00 – 19.00
14.01.2017 sobota 08.00 – 16.00 10.02.2017 piątek 17.00 – 19.00 04.03.2017 sobota 08.00 – 16.00
19.01.2017 czwartek 15.30 – 17.30 11.02.2017 sobota 08.00 – 16.00 10.03.2017 piątek 17.00 – 19.00
27.01.2017 piątek 17.00 – 19.00 16.02.2017 czwartek 15.30 – 17.30 11.03.2017 sobota 08.00 – 16.00
28.01.2017 sobota 08.00 – 16.00 24.02.2017 piątek 17.00 – 19.00 16.03.2017 czwartek 15.30 – 17.30
25.02.2017 sobota 08.00 – 16.00 24.03.2017 piątek 17.00 – 19.00
25.03.2017 sobota 08.00 – 16.00
31.03.2017 piątek 17.00 – 19.00
Kwiecień Maj Czerwiec
1.04.2017 sobota 08.00 – 16.00 05.05.2017 piątek 17.00 – 19.00 01.06.2017 czwartek 15.30 – 17.30
6.04.2017 czwartek 15.30 – 17.30 06.05.2017 sobota 08.00 – 16.00 09.06.2017 piątek 17.00 – 19.00
13.04.2017 czwartek 15.30 – 17.30 11.05.2017 czwartek 15.30 – 17.30 10.06.2017 sobota 08.00 – 16.00
21.04.2017 piątek 17.00 – 19.00 19.05.2017 piątek 17.00 – 19.00 23.06.2017 piątek 17.00 – 19.00
22.04.2017 sobota 08.00 – 16.00 20.05.2017 sobota 08.00 – 16.00 24.06.2017 sobota 08.00 – 16.00
27.04.2017 czwartek 15.30 – 17.30 25.05.2017 czwartek 15.30 – 17.30 30.06.2017 piątek 17.00 – 19.00
Lipiec
01.07.2017 sobota 08.00 – 16.00
07.07.2017 piątek 17.00 – 19.00
08.07.2017 sobota 08.00 – 16.00
14.07.2017 piątek 17.00 – 19.00
15.07.2017 sobota 08.00 -16.00


Biblioteka Uczelniana ŁWSH

Biblioteka Uczelniana Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej gromadzi księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Zbiory są sukcesywnie uzupełniane z uwzględnieniem realizowanych kierunków nauczania: pedagogiki oraz bezpieczeństwa narodowego.  Księgozbiór liczy obecnie około 13 tys. woluminów i jest udostępniany na zasadach określonych w regulaminie bibliotecznym. Od 2004 roku Biblioteka ŁWSH współpracuje z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką (PBW) w Zielonej Górze – oddziały w Żarach oraz w Żaganiu. Oddziały PBW udostępniają zgromadzony w nich księgozbiór w pełnym zakresie oraz prowadzą politykę zakupów uwzględniającą profil kształcenia w ŁWSH. W roku akademickim 2014/2015 Biblioteka ŁWSH uzyskała dostęp do naukowych baz danych w ramach programu finansowanego przez MNiSW – Wirtualna Biblioteka Nauki. Zasoby baz Wirtualnej Biblioteki Nauki są udostępnianie pracownikom i studentom ŁWSH z komputerów znajdujących się na terenie Uczelni. Bazy zawierają pełne teksty, abstrakty oraz cytowania. Aktualnie do dyspozycji są trzy bazy: Elsevier, Springer oraz Web of Knowledge. Od lipca 2015 roku bazy Elsevier i Springer będą dostępne na Portalu Komunikacji Naukowej INFONA, który oferuje polskie treści naukowe i licencjonowane zasoby zagraniczne z różnych dziedzin wiedzy.

Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki:

INFONA  https://www.infona.pl/ Elsevier  http://wbn.edu.pl/index-elsevier.html Springer http://wbn.edu.pl/index-springer.html Web of Knowledge http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ Zbiory biblioteczne są udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki Uczelnianej. Regulamin korzystnia z biblioteki ŁWSH

CZYTELNIA ŁWSH

W czytelni dysponujemy  stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu  oraz 16 stanowiskami czytelniczymi. Nowości i czasopisma gromadzone  Wydawnictwo Naukowe ŁWSH