1. Zarządzanie ochroną zdrowia 

 2. Studium pedagogiczne

 3. Studium pedagogiczne z nauczaniem przedmiotu

 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 6. Terapia pedagogiczna z tutoringiem

 7. Resocjalizacja i socjoterapia

 8. Surdopedagogika

 9. Tyflopedagogika

 10. Organizacja i zarządzanie oświatą

 11. Nauczenie historii dla nauczycieli przedmiotu

 12. Nauczenie geografii dla nauczycieli przedmiotu

 13. Nauczenie fizyki z elementami astronomii dla nauczycieli przedmiotu

 14. Nauczenie chemii dla nauczycieli dla nauczycieli przedmiotu

 15. Nauczenie matematyki dla nauczycieli przedmiotu

 16. Nauczenie informatyki dla nauczycieli przedmiotu

 17. Nauczenie biologii dla nauczycieli przedmiotu

 18. Arteterapia i choreoterapia (Pedagogika sztuki i pedagogika tańca)

 19. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi

 20. Akademia przywództwa

 21. Zarządzanie małą i średnią organizacją

 22. Rachunkowość i finanse w biznesie

 23. Zarządzanie marką i wizerunkiem

 24. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 25. Psychologia zarządzania i negocjacje

 26. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

 27. Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych

 28. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią

 29. Zarządzanie kryzysowe

 30. Logistyka wojskowa

 31. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

 32. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

 33. Menedżer bezpieczeństwa publicznego

 34. Zarządzanie gospodarką komunalną

 35. Zarządzanie instytucjami kultury

 36. Promocja zdrowia i dietoprofilaktyka

 37. Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie

 38. Psychogeriatria

 39. Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z językiem niemieckim