1. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Studium pedagogiczne
 4. Edukacja włączająca
 5. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 
 6. Etyka 
 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 8. Terapia pedagogiczna z tutoringiem
 9. Resocjalizacja i socjoterapia
 10. Surdopedagogika
 11. Tyflopedagogika
 12. Organizacja i zarządzanie oświatą
 13. Nauczenie historii dla nauczycieli przedmiotu
 14. Nauczenie geografii dla nauczycieli przedmiotu
 15. Nauczenie fizyki z elementami astronomii dla nauczycieli przedmiotu
 16. Nauczenie chemii dla nauczycieli dla nauczycieli przedmiotu
 17. Nauczenie matematyki dla nauczycieli przedmiotu
 18. Nauczenie informatyki dla nauczycieli przedmiotu
 19. Nauczenie biologii dla nauczycieli przedmiotu
 20. Arteterapia i choreoterapia (Pedagogika sztuki i pedagogika tańca)
 21. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi
 22. Akademia przywództwa
 23. Zarządzanie małą i średnią organizacją
 24. Rachunkowość i finanse w biznesie
 25. Zarządzanie marką i wizerunkiem
 26. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 27. Psychologia zarządzania i negocjacje
 28. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 29. Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych
 30. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 31. Zarządzanie kryzysowe
 32. Logistyka wojskowa
 33. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 34. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 35. Menedżer bezpieczeństwa publicznego
 36. Zarządzanie gospodarką komunalną
 37. Zarządzanie instytucjami kultury
 38. Promocja zdrowia i dietoprofilaktyka
 39. Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie
 40. Psychogeriatria
 41. Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z językiem niemieckim