1. Zarządzanie ochroną zdrowia 
 2. Studium pedagogiczne
 3. Studium pedagogiczne z nauczaniem przedmiotu
 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 6. Terapia pedagogiczna z tutoringiem
 7. Resocjalizacja i socjoterapia
 8. Surdopedagogika
 9. Tyflopedagogika
 10. Organizacja i zarządzanie oświatą
 11. Nauczenie historii dla nauczycieli przedmiotu
 12. Nauczenie geografii dla nauczycieli przedmiotu
 13. Nauczenie fizyki z elementami astronomii dla nauczycieli przedmiotu
 14. Nauczenie chemii dla nauczycieli dla nauczycieli przedmiotu
 15. Nauczenie matematyki dla nauczycieli przedmiotu
 16. Nauczenie informatyki dla nauczycieli przedmiotu
 17. Nauczenie biologii dla nauczycieli przedmiotu
 18. Arteterapia i choreoterapia (Pedagogika sztuki i pedagogika tańca)
 19. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi
 20. Akademia przywództwa
 21. Zarządzanie małą i średnią organizacją
 22. Rachunkowość i finanse w biznesie
 23. Zarządzanie marką i wizerunkiem
 24. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 25. Psychologia zarządzania i negocjacje
 26. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 27. Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych
 28. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 29. Zarządzanie kryzysowe
 30. Logistyka wojskowa
 31. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 32. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 33. Menedżer bezpieczeństwa publicznego
 34. Zarządzanie gospodarką komunalną
 35. Zarządzanie instytucjami kultury
 36. Promocja zdrowia i dietoprofilaktyka
 37. Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie
 38. Psychogeriatria
 39. Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej z językiem niemieckim