Finanse i rachunkowość

//Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość2018-07-17T19:12:53+00:00

Finanse i rachunkowość

Specjalności

Czujesz się przywódcą, ale chcesz przygotować się do pełnienia funkcji dyrektora ds. finansów?

Chcesz nauczyć się nowoczesnych technik rachunkowości?

– kierunek finanse i rachunkowość o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku finanse i rachunkowość:

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu absolwentowi tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe do dokonywania prawidłowej interpretacji przepisów prawno – finansowych, przygotowywania projektów aktów prawa finansowego różnego szczebla. Będziesz potrafił właściwie analizować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski praktyczne oraz formułować i uzasadniać opinie, szczególnie w zakresie prawa finansowego, stosować technologie informatyczne połączone z finansami i rachunkowością, wykorzystywać technologie informatycze w celu administrowania wartościami niematerialnymi przedsiębiorstwa, tworzyć biznes plany.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny szczególnie z zakresu finansów i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, a także zmieniających się przepisów prawa finansowego opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku finanse i rachunkowość. Ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także na studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku głównego księgowego, skarbnika w JST, dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie, samodzielnego księgowego, specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachuby, płac i kadr, kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatne i korporacje międzynarodowe zajmujące się finansami, spółki prawa handlowego, urzędy państwowe, urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe, banki, biura rachunkowe, instytucje doradztwa finansowego. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z finansami i rachunkowością.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy