Chcesz zgłębiać tajniki bezpieczeństwa narodowego w kraju i na świecie?
Chcesz dowiedzieć się jakie będzie Nasze bezpieczeństwo narodowe?
– kierunek bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest dla Ciebie