Stypendia

Strona główna/Stypendia
Stypendia2020-11-23T14:42:28+01:00

PRZYZNANE STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Stypendium Rektora 

Stypendium socjalne i zapomoga 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Odmowa przyznania stypendium 

———————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW ŁUŻYCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. J. B. SOLFY W ŻARACH

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów ŁSW w Żarach 

 

Informacja dotycząca pomocy materialnej na II semestr (letni) roku akademickiego 2020/2021

Studenci mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora i zapomogę na rok akademicki 2020/2021 w terminie od 01 do 20 marca 2021 r.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w pokoju nr 14 lub 12 w godz. od 8:00 do 16:00.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u, zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

System pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Szkole Wyższej w Żarach z siedzibą w Żarach

 1. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek  studenta;
 2. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów;
 3. Będą  następujące stypendia:
  • stypendium socjalne (z możliwością zwiększenia stypendium socjalnego),
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogi,
  • stypendia ministra.

Stypendium rektora przyznawane będzie tylko na wniosek studenta! Stypendium rektora  będzie mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymania stypendium określone są w regulaminie  świadczeń  dla studentów Łużyckiej Szkoły Wyższej.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy