Stypendia2024-04-29T11:19:23+02:00

PRZYZNANE STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2023/2024

Stypendium socjalne i zapomoga

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora

Odmowa przyznania stypendium


REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW ŁUŻYCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. J. B. SOLFY W ŻARACH

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów ŁSW w Żarach 

 

Informacja dotycząca pomocy materialnej

Studenci mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora w terminie od 01 do 20 października lub od 01 do 20 marca.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w pokoju nr 111 lub 10 w godz. od 8:00 do 16:00.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u, zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

Przejdź do góry