Zarządzanie

Zarządzanie2018-07-22T23:46:02+00:00

Zarządzanie

Specjalności

Czujesz się przywódcą, ale chcesz przygotować się do pełnienia funkcji menedżera/szefa produkcji?

Chcesz nauczyć się nowoczesnych technik inżynierskich zarządzania produkcją firmy?

– kierunek inżynierski zarządzanie o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku zarządzanie:

Studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym pozwolą Tobie jako przyszłemu inżynierowi  tego kierunku posiąść wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów inżynierii produkcji, zarządzania jakością produkcji  oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabyć umiejętności menedżerskich związanych z inżynierią produkcji.  Ponadto będziesz posiadał umiejętności rozwiązywania problemów planowania produkcji za pomocą metod i technik inżynierskich w zakresie: planowania produkcji z wykorzystaniem systemów informatycznych zarządzania produkcją; zarządzania specjalistycznymi funkcjami produkcji oraz procesami technologicznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania projektowania inżynierskiego; zarządzania kosztami produkcji, bardzo dobrego komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami, zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w procesach produkcji.

Przygotowany program kształcenia inżynierskiego dla Ciebie na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów praktyków reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku  zarządzanie. Ukończone przez Ciebie studia siedmio semestralne inżynierskie na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowisku menedżera produktu, szefa produkcji, pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, specjalisty ds. planowania  sprzedaży, specjalisty ds. planowania produkcji, specjalisty ds. kontroli produkcji  lub kierownika niższego i średniego oraz wyższego szczebla w rozmaitych organizacjach takich jak: firmy prywatny i korporacje międzynarodowe produkcyjne, szczególnie przemysł samochodowy, meblarski, maszynowy,  spółki prawa handlowego, urzędy państwowe. Będziesz również potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy