Erasmus+ dla studentów

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję ustanawiającą nowy program UE wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie  Erasmus+ zadziało się to w dniu 11 grudnia 2013 roku.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci Naszej Uczelni  mogą uczyć się za granicą (tj. zrealizować część programu studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.  Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki finansowe umożliwiające studentom udział w studiach lub praktykach za granicą, przyznawane są w ramach grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego (ECHE). Łużycka Szkoła Wyższa taką kartę posiada. Aby wziąć udział w wyjeździe należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem uczestnictwa.