Zarządzanie

Specjalności

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia – inżynierskie

Forma studiów

Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa

Czesne za semestr

I

II

III

IV

V VI

VII

niestacjonarne

85/100

1850 1850 1950 1950 2200 2200

2380


ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 30.06.2020 zwolnienie z opłaty wpisowej.