Bezpieczeństwo Narodowe

Charakterystyka

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Inżynieria bezpieczeństwa infrastruktury

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii i przedmiotów technicznych, a także zagadnienia związane z organizacją bezpieczeństwa, unormowań prawnych bezpieczeństwa, problematyki wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, systemów monitorowania zagrożeń i ochrony obiektów, przestrzeni otwartych i infrastruktury krytycznej, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, monitorowania stanów i warunków bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń oraz określania ich źródła, analizowania procesów dokonujących się w społecznościach lokalnych, regionalnych, krajowych, a także w przyrodzie oraz badania wpływu relacji: człowiek – układ techniczny – środowisko, analizy ryzyka procesów pracy, identyfikacji, monitorowania i modelowania potencjalnych zagrożeń i zdarzeń awaryjnych.

2. Inżynieria bezpieczeństwa publicznego i technicznego

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, etyki zawodu, chemii i przedmiotów technicznych, a także zagadnienia związane z organizacją bezpieczeństwa, unormowań prawnych bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące maszyn i urządzeń, bezpiecznego ich użytkowania, bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodologii projektowania, budowy, eksploatacji, zabezpieczania i likwidacji układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodyk optymalizacji układów bezpieczeństwa obiektów technicznych oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy, analizy ryzyka procesów pracy, ryzyka zaistnienia poważnych awarii przemysłowych oraz analizy niezawodności maszyn i urządzeń, identyfikacji, monitorowania i modelowania potencjalnych zagrożeń i zdarzeń awaryjnych.