Rekrutacja – Pedagogika

///Rekrutacja – Pedagogika
Rekrutacja – Pedagogika2018-07-19T20:55:16+00:00

Pedagogika

Specjalności

Zdecydowałeś się i chcesz kontynuować naukę? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji.

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

ZACZYNAMY:

  • Wydrukuj i wypełnił formularz podania ( wzór ustalony przez uczelnię – do pobrania z zakładki dokumenty do pobrania),
  • Przygotuj kserokopię dyplom ukończenia studiów I stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
  • Uzyskaj od lekarza rodzinnego zaświadczenie o stanie zdrowia (– do pobrania z zakładki dokumenty do pobrania)
  • Wpłać opłatę wpisowa na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj druk potwierdzający dokonanie płatności
  • Przygotuj kserokopie dowodu osobistego
  • Przygotuj 4 identyczne fotografie

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Dziekanacie Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym po zakończonym naborze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia magisterskie: DOC | PDF

Orzeczenie lekarskie: DOC

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy