Pedagogika

Specjalności

Pedagogika, studia II stopnia – magisterskie

Forma studiów

Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/100 1550 1550 1650 1680 xxx xxx xxx
niestacjonarne 85/100 1950 1950 2150 2490 xxx xxx xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 31.08.2019 zwolnienie z opłaty wpisowej.