PLAN DNIA 

6:00 – 8:25 – przyjmowanie dzieci, rozmowy z rodzicami, swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, ruchowe, kołowe ze śpiewem.

8:25 – 8:30 – czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 –  śniadanie

9:00 – 9:20 – czynności higieniczne i nocnikowanie

9:20 – 9:30 – przygotowanie do zajęć

9:30 – 10:25 – zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Zajęcia , zabawy ruchowe koordynujące ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, spostrzegawczość, wspierające rozwój mowy, parateatralne, zabawy techniczno-plastyczne, zabawy rytmiczne i logo rytmiczne , swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjającej aurze.

10:25 – 10:30 – mycie rączek

10:30 – 10:50 – obiad, wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku.

10:50 – 11:10 –  czynności higieniczne i nocnikowanie

11:10 – 13:00 – poobiedni odpoczynek, leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13:00 – 13:30 – czynności higieniczne,.

13:30 – 14:00 – drugie danie obiadowe, wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku.

14:00 – 14:10 – czynności higieniczne.

14:10 – 15:00 – aktywność twórcza dzieci, zabawy swobodne w sali, działania wspomagające rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia-praca indywidualna, czynności porządkowe, odbiór dzieci przez rodziców, rozmowy z rodzicami..

15:00 – 15:05 – mycie rączek

15:05 – 15:25 – podwieczorek

15:25 – 16:30 – zabawy swobodne wg pomysłu dzieci, oczekiwanie na przyjście rodziców