Bezpieczeństwo narodowe

//Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe2018-07-18T21:45:17+00:00

Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności

Chcesz zgłębiać tajniki bezpieczeństwa narodowego w kraju i na świecie ???

Chcesz dowiedzieć się jakie będzie Nasze bezpieczeństwo narodowe ???

kierunek bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest dla Ciebie

1. Charakterystyka kierunku bezpieczeństwo narodowe

Studia II stopnia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczą Tobie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Będziesz posiadał umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Ponadto przygotowany zostaniesz z zakresu strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, co ma istotne znaczenie dla przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Będziesz potrafił kompetentnie kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego.

Przygotowany program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku bezpieczeństwo narodowe. Uzyskasz tytuł magistra, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania i aktualizowania wiedzy na studiach podyplomowych, które też są przygotowane dla Ciebie w Naszej ofercie, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.

2. Perspektywy zawodowe dla Ciebie

Będziesz miał perspektywę zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Posiądziesz kompetencje umożliwiające Tobie pracę zawodową na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach oraz podmiotach gospodarczych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Siłach Zbrojnych RP, Policji i innych służbach mundurowych, redakcjach środków masowego przekazu, instytucjach naukowo-badawczych i oświatowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy