Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalności

Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia – magisterskie

Forma studiów

Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85/100 1950 1950 2150 2490 xxx xxx xxx

Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia – magister inżynier

Forma studiów

Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa 

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
niestacjonarne 85/100 1950 1950 2150 2490 2800 xxx xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 30.06.2020 zwolnienie z opłaty wpisowej.