Łużycka Szkoła Wyższa bierze udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT.
Zapraszamy do obowiązkowego wzięcia udziału w ankiecie wszystkich naszych Studentów studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.