Studia

Logistyka

Program kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym

Program kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka o profilu praktycznym

Plan studiów Logistyka I stopień niestacjonarne

Plan studiów Logistyka I stopień stacjonarne

Plan studiów Logistyka II stopnia niestacjonarne

Plan studiów Logistyka II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe

Program kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o profilu praktycznym

Program kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o profilu praktycznym

Plan studiów BN I stopnia niestacjonarne

Plan studiów BN I stopnia stacjonarne

Plan studiów BN II stopnia niestacjonarne

Plan studiów BN II stopnia stacjonarne  

Administracja 

Efekty uczenia się na kierunku Administracja

Plan studiów A I stopnia niestacjonarne

Plan studiów A I stopnia stacjonarne

Plan studiów A II stopnia niestacjonarne

Plan studiów A II stopnia stacjonarne