Regulacje prawne

Statut Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy w Żarach

Regulamin studiów Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy w Żarach

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy w Żarach

Regulamin świadczeń dla studentów Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B. Solfy w Żarach

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Łużyckiej Szkole Wyższej im. J.B. Solfy w Żarach

Strategia rozwoju Łużyckiej Szkoły Wyższej im. J.B Solfy w Żarach
(na lata 2018 – 2020)

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku Kanclerza ŁSW w Żarach w sprawie ustalenia opłaty za studia w przypadku studiowania przedmiotów ujętych w programie studiów wyższego semestru (roku)

Polityka antydyskryminacyjna

Regulamin antyplagiatu

Regulamin dyplomowania

Regulamin praktyk studenckich

Strategia 2021-2025 pdf

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 20 maja 2022 roku Kanclerza ŁSW w Żarach w sprawie ustalenia wysokości wpisowego i czesnego oraz zasad ich wnoszenia na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 19 maja 2023 roku Kanclerza ŁSW w Żarach w sprawie ustalenia wysokości wpisowego i czesnego oraz zasad ich wnoszenia na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2023/2024