Należności za pobyt dziecka w żłobku „RADOSNY SZKRAB” oraz za wyżywienie należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy

do dnia 05. każdego miesiąca

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy w Żarach nr konta 91 9672 0008 0136 5171 2000 0009