Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 2
Liczba godzin: 220

Studia podjąć może osoba, która:

 • legitymuje się wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym).

Program studiów:

I. Podstawy teoretyczno – metodyczne doradztwa personalnego – 119 godzin

 1. Psychologia różnic indywidualnych – 8 godzin
 2. Psychologia rozwojowa i społeczna – 12 godzin
 3. Hermeneutyczno – fenomenologiczne podstawy doradztwa personalnego – 5 godzin
 4. Regulacje prawne i organizacyjne poradnictwa zawodowego i personalnego – 4 godzin
 5. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego – 4 godzin
 6. Zawodoznawstwo – 10 godzin
 7. Wybrane problemy pedagogiki pracy prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz – 10 godzin
 8. Metodyka doradztwa indywidualnego – 15 godzin
 9. Metodyka doradztwa grupowego – 15 godzin
 10. Gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej z wykorzystaniem technologii informatycznych – 4 godzin
 11. Diagnostyka w doradztwie personalnym (diagnozowanie zainteresowań, celów i preferencji zawodowych) – 15 godzin
 12. Rynek pracy – 10 godzin
 13. Osobisty plan rozwoju zawodowego doradcy personalnego – 7 godzin

II. Obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi – 68 godzin

 1. Planowanie zatrudnienia – 10 godzin
 2. Rekrutacja i selekcja pracowników – 12 godzin
 3. Szkolenie, doskonalenie, rozwój zawodowy i planowanie kariery pracownika – 12 godzin
 4. Ocena pracy pracowników – 10 godzin
 5. Systemy wynagradzania i motywacji pracowników – 10 godzin
 6. Kształtowanie warunków w środowisku pracy – 10 godzin
 7. Dokumentacja pracownicza – 4 godzin

III. Socjopsychologiczne aspekty kierowania ludźmi – 62 godzin

 1. Komunikacja interpersonalna – 12 godzin
 2. Grupy i zespoły w organizacji – dynamika zespołu pracowniczego – 10 godzin
 3. Kultura organizacji – 10 godzin
 4. Zarządzanie zmianami10 godzin
 5. Współpraca i konflikt w organizacji – 10 godzin
 6. Negocjacje i mediacje – 10 godzin

IV. Zbiorowe stosunki pracy – 28 godzin

 1. Prawo pracy – 12 godzin
 2. Prawna regulacja stosunków pracy – 4 godzin
 3. Fundusze zakładowe – 4 godzin
 4. Ubezpieczenia społeczne 4 godzin
 5. Regulacje prawne działalności związków zawodowych – 4 godzin

V. Efektywność pracy kierowniczej – 63 godzin

 1. Role i style kierowania – 12 godzin
 2. Podejmowanie decyzji – 10 godzin
 3. Partycypacja w zarządzaniu – 5 godzin
 4. Zarządzanie wiedzą – 8 godzin
 5. Zarządzanie czasem – 8 godzin
 6. Zarządzanie jakością – 10 godzin
 7. Zarządzanie projektami unijnymi – 10 godzin

VI. Seminarium dyplomowe – 10 godzin

Opłaty:
wpisowe – 200 zł.
opłata za semestr – 1550 zł.