Specjalności – Pedagogika

///Specjalności – Pedagogika
Specjalności – Pedagogika2018-07-18T19:26:42+00:00

Pedagogika

Charakterystyka

W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika  uczelnia proponuje Tobie  pięć  specjalności:

1. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

W ramach tej specjalności uzyskasz – poza ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych i społecznych,  w tym zwłaszcza z zakresu podstawowych subdyscyplin pedagogicznych –   specjalistyczną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania  pracy na stanowisku nauczyciela – wychowawcy (opiekuna)  na poziomie edukacji wczesnodziecięcej, przedszkolnej     i wczesnoszkolnej.

2. Edukacja i rehabilitacja   osób z niepełnosprawnością  intelektualną

Z kolei w ramach  tej specjalności  uzyskasz – poza ogólną wiedzą  i kulturą  humanistyczną, społeczną i ogólnopedagogiczną  –  wiedzę oraz umiejętności  praktyczne umożliwiające  pracę na stanowisku nauczyciela – pedagoga w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Nabędziesz w szczególności kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy terapeutycznej, dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe

W ramach tej specjalności uzyskasz – podobnie jak w przypadku innych specjalności  ogólną  wiedzę i kulturę humanistyczną, społeczną i ogónopedagogiczną –  wiedzę specjalistyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności i kompetencje   społeczne umożliwiające pracę w charakterze doradcy zawodowego w placówkach  resortu edukacji lub resortu pracy oraz pedagoga  szeroko rozumianego  poradnictwa zawodowego i wychowawczego.

4. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Jeśli zdecydujesz się  na studia  w zakresie tej specjalności uzyskasz   ogólną  wiedzę teoretyczną  z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i pedagogiczną  przekazywaną  na studiach  na kierunku  pedagogika.  Przede wszystkim jednak zostaniesz wyposażony  w wiedzę z zakresu teoretycznych i metodycznych  podstaw pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz  podstaw prawnych tej działalności.  Jednocześnie też nabędziesz  praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych  niezbędnych do pracy na stanowisku opiekuna, wychowawcy, pedagoga  m.in. w szkole (jako pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej), internacie, domu dziecka.

5. Resocjalizacja

Z kolei w ramach tej specjalności – poza  ogólną wiedzą teoretyczną  i kulturą  zdobywaną przez wszystkich studentów  kierunku pedagogika –  zostaniesz wyposażony w wiedzę  teoretyczną, metodyczną  oraz  umiejętności praktyczne           i kompetencje społeczne niezbędne  do wykonywaniu  pracy w specjalnych instytucjach i placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych, także w sądownictwie – na stanowisku kuratora rodzinnego lub kuratora dorosłych.

Poznasz w szczególności  wiedzę z zakresu  teoretycznych i metodycznych  podstaw szeroko rozumianej resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz podstaw prawnych tej działalności.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy