Pedagogika

Specjalności

Pedagogika, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna/ Opłata wpisowa  Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/100 1700 1700 1800 1800 1900 2310 xxx
niestacjonarne 85/100 1950 1950 1950 1950 2050 2430 xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 30.06.2020 zwolnienie z opłaty wpisowej.