Logistyka

Charakterystyka

W ramach kierunku Logistyka przygotowaliśmy dla Ciebie cztery specjalności:

1. Logistyka handlu i spedycja

W ramach tej specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu: organizacji transportu krajowego i międzynarodowego o specjalności transport osób i rzeczy, spedycji krajowej, spedycji międzynarodowej, prawa celnego, prawa gospodarczego, zarządzania flotą transportową, bhp, przewozu towarów niebezpiecznych i innych specjalizowanych transportów oraz metod zabezpieczenia przewozu towarów, podstawy praw pracy i rachunkowości, prawa cywilnego, bezpieczeństwa drogowego, gospodarki elektronicznej w transporcie i spedycji.

2. Logistyka wojskowa

Specjalność ta umożliwi Tobie nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi w dziedzinie logistyki wojskowej oraz posiąść techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

3. Ekologistyka

W ramach tej specjalności będziesz potrafił skoordynować działania ekologiczne z podstawową działalnością przedsiębiorstwa i trwale ograniczyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko oraz zapewnić trwałe korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwu. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: logistyki odzysku w praktyce, ekologicznych aspektów polityki transportowej, proekologicznych aspektów zarządzania logistyką, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, logistyki odpadów komunalnych, społecznej odpowiedzialności biznesu.

4. Zarządzanie logistyką w MŚP

Z kolei na tej specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zasad zarządzania zapasami, łańcuchem dostaw i jakością w logistyce, niezbędnych aspektów prawa i ekonomiki transportu, marketingu usług, struktur i strategii handlu, gospodarki magazynowej, zarządzania przedsiębiorstwem.