Logistyka

Specjalności

Logistyka, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85 1700 1700 1800 1800 1900 2310 xxx
niestacjonarne 85 1800 1800 1900 1900 2000 2380 xxx
niestacjonarne – dualne 85 2500 2500 2600 2600 2700 3080 xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 31.08.2019 zwolnienie z opłaty wpisowej.