Finanse i rachunkowość

Charakterystyka

W ramach kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Finanse i rachunkowość w biznesie

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do finansów, podstaw rachunkowości, mikroekonomii, podstaw makroekonomii, podstaw bankowości, podstaw systemu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami, tworzenia biznes planów, prawnych i organizacyjnych regulacji w księgowości, systemów informatycznych w rachunkowości, kontroli zarządczej, zaawansowanej rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, metod oceny projektów gospodarczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, kodeksu etyki zawodu, komunikacji interpersonalnej, prawa gospodarczego.

2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do finansów, podstaw rachunkowości, mikroekonomii, podstaw makroekonomii, podstaw bankowości, podstaw systemu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości finansowej, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, rachunkowości budżetowej, budżetu zadaniowego, prawa zamówień publicznych , zarządzania projektami, prawnych i organizacyjnych regulacji w księgowości, systemów informatycznych w rachunkowości, kontroli zarządczej, zaawansowanej rachunkowości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, organizacji pracy biurowej, kodeksu etyki zawodu, komunikacji interpersonalnej.