Bezpieczeństwo Narodowe

Charakterystyka

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie cztery specjalności:

1. Bezpieczeństwo publiczne

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu współczesnych systemów politycznych, administracji publicznej, organizacji i zarządzania, podstaw wiedzy o państwie i prawie, ekonomii, filozofii, podstaw psychologii bezpieczeństwa, podstaw socjologii, prawnych podstaw bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa narodowego, współczesnych ruchów społecznych, współczesnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego UE/bezpieczeństwa międzynarodowego.

2. Zarządzanie kryzysowe

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu podstaw zarządzania kryzysowego, współczesnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa, konfliktów i wojny we współczesnym świecie/kontroli zbrojeń i rozbrojeń, współczesnego terroryzmu, przeciwdziałania terroryzmowi, etyki bezpieczeństwa, podstaw wiedzy o państwie i prawie, ekonomii, filozofii, podstaw psychologii bezpieczeństwa, podstaw socjologii, prawnych podstaw bezpieczeństwa, kryminologii i kryminalistyki, służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, systemów zarządzania kryzysowego, psychologicznych aspektów w sytuacjach kryzysowych, psychologii konfliktu i sztuki negocjacji, ratownictwa w sytuacjach kryzysowych.

3. Taktyka w sztuce wojennej

A jeżeli zdecydujesz się na tą specjalność to poznasz zagadnienia z zakresu podstaw sztuki wojennej i sztuki operacyjnej w systemie nauk społecznych, wiedzę o różnych instytucjach systemu obronnego oraz ich funkcji w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, teorii walki i operacji oraz planowania działań na poziomie taktycznym i strategiczno-operacyjnym, strategii bezpieczeństwa i obrony, organizacji i mobilizacji wojsk, planowania i prowadzenia działań niekinetycznych realizowanych w ramach operacji narodowych i sojuszniczych, podstaw prawnych, uwarunkowań organizacyjnych i formalnych obowiązujących procedur sztabowych poziomu taktycznego, zasad organizowania i zgrywania systemu walki, zjawisk stanowiących wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności państwa, wykorzystywania uzyskanych informacji na potrzeby realizacji czynności procesu planowania operacji, etyki w sztuce wojennej, filozofii, psychologii walki, logistyki w sztuce wojennej.